Spiritüalizm

Spiritüalizm

YÜCE BENLİK

  Aslında Yüce Benlik, Dünya Zihninin sonsuz bir görüntüsüdür. Bunun için Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın insanı kendi görüntüsünde yarattığı yazılıdır....

Spiritüalizm

AKASHA (Akaşa)

  DHARMA ANSİKLOPEDİ’ ye göre ‘Akaşik Kayıtlar’: -Sanskrit dilinde “öz” ve “uzay” ı ima etmek üzere “ışıklı” anlamına gelen...

Start typing and press Enter to search