Araştırmacılar ve uzmanlar, kadim Güneş Tanrısı Shamash’ın tableti ve üzerinde tasvir edilen sembollerin “kadim ileri teknoloji” nin tartışılmaz kanıtı olduğunu savunuyorlar.
Shamash, güneşin, adaletin, ahlakın ve gerçeğin eski Mezopotamya tanrısıdır. Bu tanrı, nezaket ve cömertliğiyle ünlüdür. O, Asur-Babil destanında adı geçen gök tanrısı İnana veya İştar’ın  ikiz kardeşidir .
Shamash’a başka bir isim ile de atıfta bulunuluyor: Utu.
Sümer mitlerine göre, bu ikizler, bazı durumlarda abartılı şekilde yakınlardı. İlişkilerinin boyutu ensestliği de barındırıyordu.
Eski zamanlarda, Shamash’ın savaş arabasıyla(güneş) göklerde seyahat ettiği ve Dünya’da olup biten her şeyi yukarıdan izlediği iddia ediliyordu.
Geceleri yeraltı dünyasını dolaştığı, doğuya gittiği ve son şafağa hazırlandığı belirtiliyordu.
Shamash veya Utu’ya, ilahi adaletin uygulayıcısı olarak ibadet edildi ve insanlar ihtiyacı olanlara yardım ettiğini ve koruduğunu iddia etti. Ayrıca, ölenlere ceza veren bir hakim olduğu da söyleniyordu.
Sümer güneş tanrısının adının verildiği ilk kaynaklar en derin antik döneme aittir: yani MÖ 3500.
Shamash Tablosu
blank
Bugün efsaneyi bir kenara bırakalım ve gerçeğe dönelim ve bugünün Irak’ı, Tel Abu Habba’ya gidelim.
Antik çağda Sippar veya Zimbir olarak bilinen Orta Doğu, daha sonra Babil, Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki Sümer metropolü.
Metropol, Irak çölünde, Bağdat’a 30 km’den daha yakın bir mesafede yer almaktadır.
1881’de, arkeologlar Babil’in eski kalıntılarını incelerken, MÖ 6. yüzyıldan kalma antik yazı ve on binlerce kaya tableti ortaya çıkardılar.
Bunların arasında arkeolog Hormuzd Rassam daha özel ve ilginç bir nesneye rastladı: Shamash tableti. Araştırmacılara göre, bu tablet, MÖ 9. yüzyıl civarında egemen Nabu-apla-iddina dönemine aitti.
Neden bazı insanlar ileri antik teknolojilerin varlığına kanıt olduğunu düşünüyor?
Tabletlerde birbirinden farklı figürler var: bir rahip ve egemen Nabu-apla-iddina’yı kutsal alana götüren tanrı Aa.
Aralarında bir sunak ve daha yüksek enerjinin bir işareti olan bir güneş diski var. Etkileyici olan şey, Güneş Tanrısı figürünün insandan çok daha büyük olmasıdır. Bir dev olarak sembolize edilmiştir .
Ezoteristlere ve çeşitli araştırmacılara göre içinde Shamash’ın bulunduğu çit, tanrı ile evren arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Çünkü içinde ayı, güneşi ve yıldızı (Venüs) sembolize ediyor.
Plakanın tepesinde, güneşin diskini iki sicimle birbirine bağlayan göksel varlıklar (eşlik eden tanrılar veya melekler) vardır.
blank
Shamash masasının ilginç bir unsuru, onu farklı üç figürden ayıran tanrının önünde yükselen sütundur. Güneş diskinin hem üstte hem de altta dayandığı aynı tabana sahiptir.
Ezoterik yorumlara göre, bu sütun tartışmasız bir şekilde enerjinin yüksek seviyelerden daha düşük seviyelere transferini göstermektedir.
Shamash tabletinde temsil edilen şey, sanki eski Babilliler’in özel bir düğmeye dokunarak cennet güçleri ve tanrılarıyla bağlantı kurabiliyormuş gibi görünmesidir.
Yaşadıkları dönemi düşününce, insan zihninde, böylesine olayların, ancak ve ancak çok ileri teknolojiler ile mümkün olabileceği kanısına varabilmemiz mümkün gibi görünüyor.