Uzay istasynu tarafından yörüngede takip edilen Elmas şeklindeki garip ufo.