TENGRİ

 
Tanrı lafını duyunca hemen bazı bilgisiz ve cahil insanlar küplere binmektedir. Çünkü bu kişilere göre Müslüman biri Tengri (Tanrı) diyemezmiş. Çünkü Allah’ın 99 isminin arasında Tengri sözü yokmuş. Öncelikle Kuran-ı Kerim Arapçadır. Tabii ki Allah’ın özel isimleri arasında Tengri sözü olmaz. Çünkü Tengri yani Tanrı Türkçe bir kelimedir. Yani Müslüman bir Türk evladının Tanrı demesinde hiçbir sakınca yoktur. Farsça Hüda kelimesi İstiklal marşında geçmektedir ve bu kelimeyi Mehmet Akif Ersoy kullanmıştır. Yunus Emre şiirlerinde Çalab sözünü kullanmıştır. Çalab ise Oğuz Türkçesinde Tanrı-Tengri demektir.
Sohbet cânı semirdür hem ‘âşıkun ‘ömridür
Hak Çalab’un emrile erenün himmetidür
(Yunus Emre Divanı, F. 73a., T. 11b, DTCF. 11b.)
Kanuni ve Yavuz dönemlerinde yaşamış olan Edirneli Nazmi’nin, Türki-i Basit isimli eserinden bir dörtlük, değiştirilmeden aynen şöyledir;
“Kutluluğla geldiğince her uruc,
Her Müslüman şen olup dutar uruc.
Ol ki gerçekten Müslüman olmaya,
TENGRİ sağlasun o her gün yer uruc.”
(Kutlu Oruç geldiğinde, her Müslüman sevinir, oruç tutar. Gerçekten Müslüman değilse de, Tanrı korusun, o her gün orucunu yer.)
Yusuf Has Hacip, “Kutadgu Bilig” yani “Mutluluk Veren Bilgi” adlı eserine, “Tenri ezze ve celle öğdilsin ayur” diye başlar.
“Türklerin Tarihi” (Şecere-i Türkî) ile “Moğolların Tarihi” adlı eserleri yazan Ebûlgazi Bahadır Han da, “Tengri Teâla” adını kullanmıştır.
Eski Türkçe’ de Tanrı sözcüğü Tengri biçiminde söylenirdi (ayrıca Tengri sözcüğü, gök anlamına da gelirdi). Eskiden Kök olarak söylenen gök sözcüğünün ise Eski Türkçe ‘de üç anlamı vardı: Biri bugünkü kullandığımız anlamı ile gök, gökyüzü; biri, yine bugünkü kullandığımız anlamı ile mavi renk; biri de, bugün kullanmadığımız anlamı ile ulu, yüce, kutsal. İşte Kök Tengri/Gök Tanrı deyiminde geçen kök/gök sözünün taşıdığı anlam ulu, yüce, Kutsal’dır. Buna bağlı olarak da, Kök Tengri/Gök Tanrı deyimi Ulu Tanrı, Yüce Tanrı anlamlarına gelir. Söz konusu olan tek bir yaratıcı Tanrı ve bu tek Tanrı’ya yapılan saygı dolu bir sesleniştir.
Tanrı lafını duyunca hemen bazı bilgisiz ve cahil insanlar küplere binmektedir. Çünkü bu kişilere göre Müslüman biri Tengri (Tanrı) diyemezmiş. Çünkü Allah’ın 99 isminin arasında Tengri sözü yokmuş. Öncelikle Kuran-ı Kerim Arapçadır. Tabii ki Allah’ın özel isimleri arasında Tengri sözü olmaz. Çünkü Tengri yani Tanrı Türkçe bir kelimedir. Yani Müslüman bir Türk evladının Tanrı demesinde hiçbir sakınca yoktur. Farsça Hüda kelimesi İstiklal marşında geçmektedir ve bu kelimeyi Mehmet Akif Ersoy kullanmıştır. Yunus Emre şiirlerinde Çalab sözünü kullanmıştır. Çalab ise Oğuz Türkçesinde Tanrı-Tengri demektir.
Alıntıdır!

blank

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search