Mucize hayvanlar yunus ve balina

Yunuslar ve onların kökenleri hakkında bir çok öykü vardır.
Yunuslar ve balinalar tüm genel düzene nasıl uyuyorlar?
Yanıt : Önce yunuslardan söz edelim, çünkü yunuslar zihinsel,
duygusal ve ruhsal olarak size daha çok benzerler.
Yunuslar tıpkı insanlar gibidir.Onlar da düşünür,
duyumsar, arzular,
hisseder: neşelerini ifade eder ya da hoşnutsuzluk gösterirler..
Aslında insan duygu davranışlarının hepsini sergilerler.
Özünde tıpkı sizler gibi bilinçli duygulu varlıklardır.
Bir çok kişi, yunusların insanlardan üstün olduklarına,
duyu-dışı algılama güçlerine sahip olduklarına inanır.
Bu tıpkı bazı insanlar için geçerli oldu gibi,
bazı yunuslar için de geçerlidir.
Ama tüm yunuslar için geçerli değildir.
Yunuslar, tıpkı insanlar gibi, aynı tekrar doğuş sürecinde yer alırlar.
Onlar dünya üzerinde önce bebek ruhlar olarak enkarne olurlar,
dünyalarını ve onunla nasıl ilişki kuracaklarını öğrenirler,
ve yavaş yavaş, bir çok enkarnasyondan sonra diğer becerilerini geliştirir,
ve yaşamlarına ruhsal bir perspektif katarlar.
aynı süreç inanlar içinde geçerlidir.
Yunusların tarihi, insanlarınki gibi, iki kola ayrılır.
Dünya üzerinde tekamül edip gelişmiş türler,
ve dünyaya bir başka gezegenden gelmiş olanlar.
Bir çokları Sirius yıldız sitemi ile ilişkilendirilmiştir.
Bu yıldız sisteminde neredeyse tamamen sudan oluşmuş bir gezegen vardır.
Biz bu dünyadan ”delphi”olarak söz edeceğiz.
Bu gezegen yüzbinlerce yıldır, bir çok ruh sahibi türe evsahipliği yapmıştır.
Bir çoğunuz o ve benzeri yerlerde bir çok enkarnasyon geçirdiniz.
Çünkü, Delphi tek su dünyası değildir.
Bir kez bir ruhun bir dünyadaki deneyimi tamamlandığında,
o sonra bir başka dünyaya gitmeyi seçer.
Bir ruhun onlarca yaşamı bir yunus olarak deneyimleyip,
sonra yeni bir deneyim devresinde insan ya da bir başka
blinçli-duygulu varlık olarak yaşamayı seçmesi,
oldukça geçerli ve olağan bir şeydir.
İnsanın yunuslarla iletişimi şimdiki tekamül evrenizde,
ileri doğru büyük bir hamlenin anahtarını barındırır.
Bu hamle bu bilginin verilişinden itibaren,
10 ile 20 yıl arasında gerçekleşecektir.
Yunuslarla bilinçli iletişim sizin,
dünyaya ve evrendeki durumunuza
bakış biçiminizi değiştirecek.
Ve ”evrende yalnız mıyız? ”
şeklindeki o eski soruyu temelli olarak yanıtlayacaktır.
Gerçekten de siz yalnız değilsiniz.
Evren hem fiziksel hem de fiziksel olmayan zeki yaşamla doludur.
Ancak,şimdiki odağınız o olduğundan zeki fiziksel yaşamın,
toplumunuzun üzerinde en büyük etkiyi yapacaktır.
Tıpkı hükümetlerinizin dünya-dışı zekanın araştırılmasına epey enerji harcamaları gibi..
Dünyasal zeka ile ilgili araştırmalarda gezegeninizin bir çok köşesinde,
sessizce ilerlemektedir.
Bu, suda yaşayan türlerle şimdiden telepatik iletişim kuranlar vardır.
Ancak, sadece telepatik iletişim milyonlarca insanın zihnini etkilemek için yetersiz olacaktır.
Çünkü telepati çoğunluk tarafından kabul edilebilecek şekilde
kanıtlanabilir bir şey değildir.
Ancak yunusların çıkardıkları çeşitli sesleri kaydedip,
deşifre etmenizi sağlayacak bir teknoloji ortaya çıkacaktır.
böylece, onların da isimleri, gramerleri,sözlü anlatım gelenekleri
ve görüşleri olduğunu keşfedeceksiniz.
Tüm yunusların birbirleriyle her konuda aynı fikirde olamadıklarını,
ve bir çoğunu benzer bir öyküyü kendi varyasyonuyla anlattığını keşfetmek,
sizleri şaşırtacaktır..
Yunuslar kendi gelişiminizi anlamanıza ve,
insanlık içinde mevcut gelişim düzeylerinin yunuslar arasında da
bulunduğunu açıkça görmenize yardımcı olacaklardır..
buna ek olarak,onlar size kendi tarihlerini anlatacaklardr.
Büyük kuzenleri, balinalar, bu tarihin büyük bir bölümünü kaydetmişlerdir.
bu tarihten, kendi kökenlerinizle ilgili çok şey öğreneceksiniz..
Balinalar insanlığın-çağdaş bilim adamlarının henüz açıklayamadıkları,
boşlukları doldurmasına yardımcı olacaklar.
Bu iletişim hamlesi gezegeninizde binlerce yıldan bu yana vuku bulan,
en önemli olay olacaktır.
İsa’nın ve bu Budha’nın enkarnasyonu gibi,
başka çok önemli olaylar da olmuştur;
ancak bu olay, yani yunuslarla bilinçli iletişim,
insan türünün halen kendine,
durumuna ve diğer türlerle ilişkisine bakışını,
hemen hemen her bakımdan değiştirecektir.
Örneğin,
yunuslar hayvanlar alemi ile ilişkinize tamamen yeni bir biçimde bakmanıza neden olacaktır.
Hayvanları sınıflandırışınız ve gruplandırışınızı bir gecede değişecektir..
Atlar, sığırlar,domuzlar,
evcil köpekler ve kediler ile farklı bir biçimde ilişki kurmaya başlayacaksınız.
Bu bilgi sizin hayvanlarla ilişkinizi ebediyyen değiştirecek,
ve insanlığın bu yeni görüşe uyum sağlamasına yardımcı olmak üzere,
büyük bir öğretmen ortaya çıkacaktır..
O zaman, ve ancak o zaman, insanlık daha büyük,
daha geniş aileyle tanışmaya hazır olacaktır.
Bu ”aile” diğer yıldız sistemlerinden gelen atalarınızın torunlarından oluşmaktadır..

blank

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search