LEVİTASYON NEDİR?
Havadan ağır kütleleri olan nesnelerin ve bununla beraber insan ve hayvanların hiçbir fiziksel destek almadan havada asılı kalması veya havada tutunması olayına verilen addır. Aynı zamanda havada gezinme olayını da levitasyon başlığında inceleyebiliriz.
LEVİTASYON KİMLER TARAFINDAN YAPILABİLİR?
Bu fenomeninin Budist rahipler, yogiler ve mistik kişiliği olan medyunlar tarafından yapılabildiği iddia edilir. Psişik yeteneği olan şahıslar levitasyonu gerçekleştirebilir. Kendileri havaya tutunabildikleri gibi nesneleri de havaya kaldırabilirler. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi.
blank
Stanislawa Tomczyk
KANITLANMIŞ VAKALAR VAR MIDIR?
Evet.bu fenomeni yaptığını bildiğimiz kişiler vardır. Örnek: meşhur medyom, Daniel. D. Home. Dahası Rus medyom Nina Kulagina, Polonyalı psişik Stanislawa Tomczyk levitasyon olayını bilim insanlarının huzurunda gerçekleştirmiş ve bunları fotoğraflamayı geçekleştirerek bir belge haline getirebilmeyi başarabilmiştir.
blank
Simon Magus havaya yükselmesi ve Petrus’un onun düşmesi için Tannrı’ya yakarmasının resmedilişi.
Majisyenliğin ve Gnostizmin babası sayılan Simon Magus İsa’nın havarilerinden Pavlus ile çekişir. Bunlardan birinde Simon Magus havarilere meydan okur ve İsa gibi gökyüzüne yükselebileceği iddiasında bulunur. İncil’de kendisinden bahsedilmektedir. Simon Magnus İsa gibi göklere yükseleceği olayı Hıristiyanlık dini kurucuları tarafından aktarılmıştır.
Simon Magnus iddia ettiği gibi göklere yükselmeye başlamış fakat havariler bir şekilde onun havalanmasını önleyerek yere düşmesine sebep olmuştur. Simon Magnus bu düşüşte ayağını çok kötü şekilde yaralamıştır.
İsa’nın göğe yükselmesini taklit etmeye çalışmasının ardından onun dirilişini de taklit etmeye yeltenen Simon Magus diri diri toprağa gömdürmüştür kendini. İddiasına göre, Hıristiyanlık inancında İsa’nın 3 gün içinde dirilmesine benzer bir dirilmeyi gerçekleştirecektir.
Bu iddianın gerçekleştiğini söyleyenler ve aksini iddia edenler olmuştur. Sonuç her ne olursa olsun Simon Magus, İsa döneminde yaşamış ilk levitasyon ustalarından biridir.
ÜLKEMİZDE DURUM NEDİR?
blank
Bu tarz konularda her zaman olduğu gibi hileye başvuran çoktur. Esasen bu durum erişilmesi gereken bir mertebedir ve bu konuda çok çalışılması gerekir. Başta meditasyonu sayabiliriz. Elbette bunu başarabilenler olmuştur. (Bakınız Simon Magus, Stanislawa Tomczyk, Daniel. D. Home , Nina Kulagina ve Azizler.)
Ülkemizde konu ile ilgili ilginç bir haberi paylaşarak yazımızı noktalayalım.
Bir dönemin ünlü şarkıcılarından Doğan Canku, ki kendisini ve şarkılarını çok severim. Bu konuyla alakalı ilginç bir açıklamada bulunmuştur. Stres yükünden uzak durabilmek için yoga ve levitasyon tekniklerinden çok faydalandığını söyleyen müzisyen, ülkemizde bu konuyla alakadar olan yüzlerce insan olduğunu beyan etmiştir kendisiyle yapılan bir röportajda.
Bu konuyla ilgilenen çok ünlü insanların olduğunu da sözlerine ekleyen sanatçı, levitasyon fenomeninin varolduğunu çünkü bunun bir gizem değil tamamen teknik olduğunu söylemiştir.