Hindistanın Gizemli Halkı Sadular
Sadu veya Sadhu, kendini dünya nimetlerinden çekmiş ya da yoga yapan (yogi) kişiler için kullanılan bir terim olup bu kişiler hayatın ilk üç Hindu amacının peşinden koşmaya boş vermiştir: kama (eğlence), artha (pratik amaçlar) ve dharma (görev). Sadular sadece, meditasyon yoluyla moksha’ya (özgürlüğe) erişmeye ve tanrıyı düşünmeye adanmıştır. Sadular sıklıkla vazgeçişi sembolize eden okre renk kıyafetleri tercih ederler. Kadın olanlarına sadvi denir.
Theravada Budizm’e göre, bu terim kadim Pali dilinde, söylenen bir şeye katılmak amacıyla ya da Buddha’nın bir konuşması zikredildikten sonra kullanılmaktadır. “Çok güzel söylediniz, çok yerinde bir söz, katılıyoruz” manasında iki üç kere “Sadu! Sadu! Sadu!” diye tekrarlanır.
Sadular tüm maddi ve cinsel bağlarını bırakarak Hindistan’ının dört bir yanındaki inlerde, ormanlarda ve tapınaklarda yaşarlar. Hindistan’da yaklaşık 4-5 milyon sadu yaşamaktadır. Karma etkisinin ortadan yok olması için, kendilerine acı çektirmek amacıyla, zor pozisyonlar alarak o şekilde senelerce dururlar.
Toplumu koruduklarına inanıldığından halkın çoğu onlara yiyecek getirmekte ve destek olmaktadır. Sadular asla sadaka kabul etmezler ancak kendisine sadu görüntüsü vermiş pek çok dilenci bu imajla para kazanmaktadır.

BOHEMIAN GROVE – BOHEMLER KORUSU
Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinden Kaliforniya’nın şehirlerinden San-Francisco’ya bağlı Monte Rio’da 1890 yıllarından beri gizli toplantıların, yılın belli dönemlerinde gerçekleştirildiği bir koru bulunmaktadır. Bu gizemli koru, 1000 yaşından büyük 90 metre uzunluğundaki Sekoya ağaçlarıyla dolu adeta doğal bir kaleye sahip 1.100 hektarlık bir alana yayılmıştır. Bu korunun adı Bohem Korusu’dur. Bohem Korusu, San Francisco şehrinde ilk olarak örgütlenmiş erkeklere özel bir kulübe aittir. Bu kulübün adı, “Bohem Kulübü”dür.
blank
Bohemler Korusu, üst düzey elitlerin katıldığı yerdir. Temmuzda buluşurlar. Dışarıdan bakıldığında Müslüman, Yahudi ya da Hıristiyan görünen, kendilerini öyle tanıtan kişilerin şeytana taptıkları mekandır. ABD başkanları, büyük banka patronları, medya patronları katılır. Yabancı ülkelerden gelen devlet adamlarının da misafir olarak geldiği olur.
Kulübün Koruyucu Azizi, Nepomuk’lu John’dur. Efsaneye göre Kraliçe hakkındaki gizli bilgileri ortaya çıkardığı için Bohemiya Hükümdarı tarafından katledilmiştir. Bohem Korusundaki Gölün kıyısında Aziz Nepomuk’lu John’nun bir oyması bulunur. Heykel parmakları dudaklarının üzerinde olacak şekilde yapılmıştır ve Bohem Korusu’na gelen kişilerin ketumiyetini sembolize etmektedir.
“Bohemler Korusu” (Bohemian Grove), Kaliforniya eyaletinin Monte Rio şehrinde, sadece erkeklerin kabul edildiği “Bohemler Kulübü” adlı organizasyona ait 11 km²’lik bir kamp alanıdır. Kızılçam ormanlarıyla kaplıdır. Her yıl Temmuz ortasında 2 hafta boyunca dünyanın en güçlü adamlarını ağırlamaktadır.
Bohemler Korusu, 1872’de kurulmuştur. 1879’da kulübün faaliyetleri için satın alınmıştır. Geleneksel Temmuz buluşmaları 1899’da başlamıştır. Üyeleri arasında -bazı ABD başkanları dahil- pek çok sanatçı, müzisyen, büyük işadamları, hükümet yetkilileri ve medyanın önde gelen isimleri yer almaktadır.
Üyelik için bekleme süresinin ortalama 15-20 yıl olduğu, en hızlı gerçekleştiği durumlarda bile en az 3 yıl gerektiği söylenmektedir. Üye adayları, mevcut iki üyenin referansına ve desteğine sahip olmalıdır. Yıllık aidatın yanı sıra 25.000$’lık giriş aidatı vardır. Üyelikte 40 yılı aşanlar, “Eski Gardiyan” (Old Guard) sıfatını almakta ve kulübün toplantılarında öncelikli oturma hakkına sahip olmaktadırlar. Çok sıkı şartlar altında bazı toplantılara misafir de getirilebilmektedir.
Kulübün sloganı “Ağ ören örümcekler giremez” olup, harici meselelerin ve işle ilgili mevzuların kamp alanına getirilmemesi anlamını taşımaktadır. Fakat pek çok politik ve ticari meselenin burada bağlandığına dair çok sayıda haber bulunmaktadır. Atom bombasının imal edilmesiyle ilgili “Manhattan Projesi”nin, Eylül 1942’de Bohemler Korusu’nda alınan bir karar olduğu bilinmektedir.
Üyeler ve yaz kampına katılanlar gizli tutulsa da, konuya meraklı bazı araştırmacılar birçok önemli katılımcıyı tespit etmiştir. Ünlü katılımcılar arasında şu isimler bulunmaktadır: Jeb Bush, Henry Kissinger, George Shultz, Earl Warren, Robert Kennedy, David Rockefeller, David Rockefeller, Jr., Nelson Rockefeller, James Wolfensohn, Alan Greenspan, Paul Volcker, Colin Powell, Jack Welch, David Packard, Riley P. Bechtel, Henry Ford II, Prince Philip, John Major, Helmut Schmidt, Lee Kuan Yew, James A. Baker III, Newt Gingrich, Arnold Schwarzenegger, Bob Novak, Malcolm Forbes, David S. Broder, Neil Armstrong, Mark Twain, Francis Ford Coppola, Charlton Heston, Clint Eastwood, Walter Cronkite, Billy Gibbons, Mickey Hart, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Karl Rove. Ayrıca Amerikan başkanlarından George W. Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford, Richard Nixon, Dwight D. Eisenhower, Harry Truman, Herbert Hoover, Calvin Coolidge, William Howard Taft ve Theodore Roosevelt de Bohemler Korusu’nun üyelerindendir.
Kuruluşundan bu yana Bohemler Korusu’nun sembolü, hikmeti sembolize ettiğine inanılan “baykuş”tur. Korulukta dev bir baykuş heykeli bulunmaktadır. Bu baykuşun bulunduğu yerde her yıl kamp açılış merasimi olarak endişelerden kurtuluşu temsilen bir insan kuklası yakılmaktadır. Bu törende üyeler başlarına kukuletalar giymektedir. Bunu baykuşa temsili tapınma şeklinde okült bir ritüel olarak tanımlayan araştırmacılar da mevcuttur. 2000 yılında Koruluğa sızıp bu seremoniyi görüntüleyen Alex John ve bizzat katılan İngiliz Kanal 4 Televizyonundan Jon Ronson gibi araştırmacılar bu fikirdedir.
Bohemler Korusu’nun yıllık aktivitelerinden biri, “Endişenin Yakılması” töreni. Endişeleri, üzüntüleri, sorumlulukları temsil eden bir heykel, rahip kılığına girmiş adamlar tarafından koruyu temsil eden büyük bir baykuş heykelinin karşısında yakılıyor. Kimileri, gerçek bir insan bedeninin kurban edildiğini iddia ediyorlar.
Bazı araştırmacılar, Endişenin Yakılması Ayini’ni, eski Kenani, Lusiferyan, Babil Mistik Dini Seremonisi ile bağlantılı görürler. Bu araştırmacılara göre ise Baykuş, “Moloh” adlı Babil Pagan Tanrısı’nın devamıdır.
Bohemler Korusu, katılımcılarının niteliği ve yukarıdaki türden ritüeller nedeniyle ezoterik ve okült araştırmacıların ve komplo teorisyenlerinin doğal ilgi alanına girmiştir. Dünya yönetimine ilişkin önemli kararların bu toplantılarda alındığına ilişkin iddia bu tür teorilerde en başta gelmektedir.
SHRINERS (ŞRAYNER) ÖRGÜTÜ
Masonluk ile bazı benzerlikleri ve bir bakıma ilişkileri bulunan, Amerikan kökenli bir iyilik işleri kuruluşudur. Shrıne’ ı diğer ritlerden ayıran öncelikli özelliği, İslami bazlı olması ve Osmanlı İmparatorluğundan birçok alıntıların bulunmasıdır. 2 Üstad Mason`un bir Mısır ziyaretinde oranın kültürü, dini, dili ve tarihinden etkilenmesi ile bu topluluğu kurmaya karar vermesi sonucunda, Shrine (resmi olarak) 1900 lerin başlarında kurulmuştur.
blank
Bu örgüt sıradan bir “iyilik işleri derneği” değildir; kendine özgü ritüelleri olan bir ezoterik kuruluş niteliği de taşır. Tam adı “Ancient Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine” (Gizemci Türbe Soylularının Eski Arap Tarikatı) şeklindedir. Temel amacı, hastanelere yardım sağlamak olup, çalışmaları özellikle bedensel sorunu olan çocuklara yönelmiştir. Ancak sonradan yanık hastaneleri de kurmuş, genetik üzerine yapılan çalışma ve araştırmalara da destek vermişlerdir. Önceleri bu örgütün üyesi olabilmek için, Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 32. derecesini ya da York Riti’nin son derecesi olan Tapınak Şövalyesi derecesini almış bulunmak ön koşuldu. Günümüzde ise üstat derecesini almış bulunan masonlar bu örgüte kabul edilebilmektedir. Şraynerlerin girişim ve organizasyonları öyle yaygın ve başarılıdır ki; günümüzde bu örgütün aslında ezoterik nitelikli bir tarikat olduğu âdeta unutulmuş gibidir. Örgütün çalışmalarıyla kamuoyunda topladığı beğeni, birçok kimsenin Şrayner olmayı arzulamasına yol açmıştır. Nitekim birçok Amerikalı, Masonluğa da Şrayner olabilmek amacıyla girmektedir.
blank
Localarının isimleri genellikle İslami ağırlıklıdır. Al-Koran, Al-Kader, Nur, Medinah vb. Öğretileri; Osmanlı ve İslam kaynaklı olup tasavvufi bilgiye önem verirler. Hastanedeki çocukları gene kendileri eğlendirirler. Partiler düzenlerler. Müzikler çalarlar. Palyaço kıyafetleri giyerler. Çocuk arabalarına, oyuncak uçaklara binerler.
blank
Haşhaşiler
1090 yılında Hasan Sabbah tarafından kurulmuş bir tarikattır. O güne dek görülmeyen bir savaş stratejisi uygulamışlar, tüm bir orduyu veya devleti yok etmek yerine ordunun yada devletin başındaki isimleri düzenledikleri suikastlerle yok etmeyi başarmışlar ve adlarından sıkça söz ettirmişlerdir. Dönemin en iyi suikastçilerini yetiştiren bu tarikat yaptıkları suikastlerde hiç bir zaman ok veya zehir kullanmamış sadece hançer kullanmışlardır.
Moğolların İranı ve bağdatı alması ile bu tarikatta dağılmıştır.
ilumunati
İlumunati örgütü 1 Mayıs 1776 da Bavyerada dönemin baskıcı kilisesine ve dini yaptırımlarına tepki olarak kurulmuş ve günümüze dek gelebilmiştir. Günümüz Dünyasının perde arkasındaki yöneticileri olarak Yeni Dünya düzenini kurmaya çalıştıkları iddia edilmekte. Dünyada var olan terör olayları, suikastler, ekonomik krizler, ülkeler arası anlaşmazlıklarla Dünya geleceğine yön vermeye çalıştıkları da iddilar arasında. Üçgen işareti, tek göz ve güneş bu örgütün sembolleri olarak biliniyor ve sübliminal mesaj olarak televizyonlarda izlediğimiz, kliplerde, reklamlarda, flimlerde gözün fark edemeyeceği fakat beynin algılayabileceği şekilde bilinçaltımıza işleniyor.
tapınak şövalyeleri
Fransız Soylusu Hugues de Payen tarafından 1119 civarında Kudüs’te Hıristiyan hacıları korumak için 9 şövalyeden oluşan bir grup tarafından kuruldu. Kısa zaman içerisinde Katolik Kilisesi tarafından destek gördü ve güçlendi. Diğer tarikatlardan farklı olarak Tapınak Şövalyelerinin askeri gücü çok fazlaydı.
ku klux klan
Amerikan İç savaşından sonra siyahi insanların kazandıkları haklara, siyah – beyaz eşitliğine ve köleliğin kaldırılmasına katılmayan bir grup tarafından 1865 yılında kurulmuş yeraltı örgütüdür. Kurucuları arasında rütbeli asker sayısı hayli fazladır.
Halkın Tapınağı Tarikatı
Jim Jones komünal bir yaşam hayali kuran bir kilise görevlisiydi. Diğerlerinin aksine siyahi insanlara değer veren hümanist bir insandı.
Masonluk
Kökleri ortaçağdaki iş localarına dayanan masonluk tam olarak 1717 de 4 büyük locanın birleşmesi ile Londrada kurulmuştur. Masonlara göre masonluk akılcılık, bilimsellik, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak üzere kurulmuş bir kurumdur.
Skull and Bones
Kuru kafa ve Kemikler Cemiyeti olarak bilinen Amerikanın köklü Üniversitelerinden Yeal Yale üniversitesinde 1832 yılında sadece bir öğrenci topluluğu olarak kurulan bu tarikat kısa zamanda varlıklı ailelerin desteğini alarak günümüze kadar gelebildi.
Kaynak : Spiritüeller