Epifiz Bezi ve Gizemleri: Asıl Gerçek İleri Bilgelik mi?

Beynin merkezinde ve beynin simetlerisinden tamamen farklı, üçüncü serebral ventrikülün çatısında bulunan Epifiz bezi, yüzyıllardır araştırılmasına rağmen gizemini koruyarak o kadar çok konuşuldu ki, insanların merakını halen cezbetmektedir. Hatta çoğu kişi onun dünya dışı bilgeliğin bir mirası olduğunu bile söylemektedir. Peki Neden ?

Epifiz bezi okadar küçüktür ki, Sadece 10 milimetre çapında ve 150 miligram ağırlığındadır. Gündüz ve gece döngülerini düzenlemekten, melatonin salgılamaktan ve daha fazlasından sorumlu olan bu organımız, Muhtemelen insan vücudunun en önemli organıdır.

Epifiz bezinin bilimsel keşfi
Epifiz bezinin ilk tanımı, MÖ 3. yüzyılda İskenderiyeli Heron’a dayanır ve bu organı ventriküler sistemdeki “düşünce akışını” düzenleyen kapak işlevleriyle ilişkilendirdi.
Galen anatomisini tanımladı ve çevirisine göre konaryum veya ananas konisi olarak adlandırdı.( pinea)
Ayrıca, yapısının bezlerinkiyle sinir sisteminkinden daha büyük bir benzerliğe sahip olduğunu gözlemledi.
Rönesans’ta Andreas Vesalius, De Humani Corporis Fabrica’da anatomik bir betimleme yaptı ve René Descartes bunu ölümünden sonraki eseri De Homine’de üçüncü bir göz olarak tanımladı. Bu tanımını, bedenin ışık alma döngülerinin düzenlenmesini kontrol etmedeki rolü nedeniyle değil, ruhun merkezini oluşturmasını sağladığı için yaptı.
Descartes ayrıca ona fizyolojik bir işlev de tanımladı; çevrenin algılanmasından sorumluydu. Bu şekilde, epifizin hem beden hem de ruh, bağlantıları ayrı ayrı açığa çıkarıldı.
Bu tanımlamalar ve araştırmalar , memelilerdeki epifiz bezinin farklı cephelerden araştırılmasına başlandığı 19. yüzyıla kadar kabul gördü.
1905’te Studnicka, epifizin filogenetik olarak işlevi bilinmeyen bir fotoreseptör organdan türetildiğini belirledi. Tıpkı sürüngenler gibi…

20. yüzyıl ve araştırmanın ilerlemesi
20. yüzyılın başında Heubner, erken ergenlik ile ilişkili epifiz tümörleri olan 3 kızın klinik vakası hakkındaki makalesini yayınladı. Ergenliğin başlangıcını kontrol etmekten epifiz kökenli bir antigonadotropik hormonun sorumlu olduğunu varsaydı. Bu nedenle, epifiz bezi ile üreme arasında bir ilişki olabileceğini tanımladı.
1943’te Bargman, merkezi sinir sistemi yoluyla ışık tarafından düzenlenen bir endokrin fonksiyon önerdi.
1954’te Julian Kitai ve Mark Altchule tarafından yayınlanan makalede Epifiz Bezine 3 özellik daha tanımlandı: Gonadal fonksiyonun kontrolüne müdahale, alt omurgalılarda ortam ışığının yanıt kromatik dermal değişikliklerine katılım ve bir bağlanma davranışı.

Meksika Tıp Üniversitesi’nde psikiyatri klinik profesörü ve Cottonwood Araştırma Vakfı’nın kurucu başkanı Rick Strassman gibi diğer uzmanlar, “üçüncü gözün” doğumdan tam 49 gün sonra insan embriyosunda ortaya çıktığını açıkladı . Burası ilginç Tibet rahipleri de ruhun reenkarne olması gereken 49 güne işaret eder.
Böylece epifiz bezinin memelilerde ve bazı kuşlarda hormon salgılayan bir yapı olduğu sonucuna varılmıştır . Bununla birlikte diğer tarfatan, balıklarda, sürüngenlerde, amfibilerde ve kuşların geri kalanında, lifleri kafatasının üst kısmına uzanan fotoreseptör organlarını bütünleştiren bir oluşumdur .
Temel olarak, bu gerçek bir üçüncü göz. Işık olmadığında, epifiz bezi serotoninden melatonin üretir. Bu, uyanıklık ve uyku döngülerinin düzenlenmesiyle ilgilidir, aynı zamanda herkes tarafından bilinen ” jetlag ” ın etkilerine de karşı koyar. Hatta güçlü bir antioksidandır ve timustaki kanser hücrelerinin apoptozunda rol oynadığı kanıtlanmıştır.

Manevi çalışma

Hormonların vücutta dolaşımı, bir dizi spesifik duygu ve his yaratır . Epifiz bezi tarafından salgılanan endorfin hormonu, melatoninin sağladığı huzur hissinin neden olduğu daha samimi bir bilinç durumuna girmemize yardımcı olur.
Bu durum, duyuları rahatlatır , kandaki glikojenin azalması ile, uykuya neden olması ve onları bir rüya durumuna geçirmesi yoluyla vücuda yansır .
Beyin aktivitesi minimumda olduğu için dış dünyadan gelen müdahale azalır ve kişi üzerindeki konsantrasyon artar.
Bu, insanların cevapları ve çözümleri yansıtma ve bulma fırsatını yakaladıkları yeni bir bakış açısı sağlar.
Farklı türlerde epifiz bezi bulunur, ancak bunların bez ile gözlerdeki fotoreseptörlerden gelen görsel yollar arasında bağlantıları yoktur. Böylece “üçüncü göz” insan evrimi ile, ihtiyaç duyduğu ışığı başka şekillerde bulabildi.
Öte yandan, bu bağlantılara sahip olan insan, çalışmasını sağlamak ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemek için “üçüncü göze” ihtiyaç duymaz.
Bu, evrimin bir noktasında insanlığın balıklarda, sürüngenlerde ve kuşlarda çok yararlı olan üçüncü gözü kaybettiği anlamına gelir.
Vedizm’de epifiz bezinin altıncı çakra olduğuna, Hindular için “Tanrı’nın penceresi” olduğuna dikkat çekerler. Taocular için orası “ruhun oturduğu yer”dir.
“Ruhun penceresi” olan bu anlayışın, bazı sürüngen, balık ve kuşların gökyüzüne bakan “üçüncü gözü” ile ilgili olması mümkündür.


Dimetiltriptamin veya DMT

Bazı araştırmacılar, epifiz bezinin melatonine ek olarak dimetiltriptamini sentezleyip salgıladığını öne sürüyorlar . Bu madde, doğal görsel rüyalarımızdan ve yutma, soluma veya enjeksiyon yoluyla yapay olarak artırıldığında, halüsinasyonlar ve yoğun görsel deneyimlerden sorumlu olacaktır .
Bazı araştırmalar bu maddenin fazlalığının şizofreni veya otizm gibi rahatsızlıklara yol açtığını gösteriyor. Öte yandan epifiz bezi stresten yüksek oranda korunur . Peki stresi yapay olarak uygularsak ne olur?
Kanada Laurentian Üniversitesi’nde nöropsikolog olan Dr. Strassman ve Persinger veya diğerlerinin yanı sıra Dr. Sergio Felipe de Oliveira gibi bilim adamları, epifiz bezini uyararak, elektromanyetik dalgaları dönüştürebildiğini bilimsel olarak kanıtladılar. bu inanılmaz sonuca varan nörokimyasal uyaranlara :
“Yüksek seviyelerde DMT, “Ötesine Yolculuklar” ve “Astral Açılım” olarak adlandırılan paralel bilinç halleri üretir. Yani “ruhun” bedenden çıkış kapısıdır. Bu nasıl yapılabilir? Doktor Persinger tarafından “Tanrı’nın Miğferi” ile gerçekleştirilen farklı deneylere göre, gönüllü hastalardaki sonuçlar, bir tüneldeki ışıkların görüşü ve fark etme hissi de dahil olmak üzere vücut dışı deneyimlerin ortaya çıkması olmuştur. tanımlanamayan mevcudiyetler».

Işığa duyarlı kapasitesinin ötesinde, son araştırmalar epifiz bezinin aynı zamanda bir manyetoreseptör olduğu konusunda ısrar ediyor. Yani manyetik alanlara duyarlıdır ve dalgalarını nörokimyasal uyaranlara dönüştürür.
Alcalá de Henares Üniversitesi’nde profesör olan José Luis Bardasano, biyoelektromanyetizma ile ilgili konularda önde gelen uzmanlardan biridir. “Elektromanyetizma, epifiz bezi ve halk sağlığı” adlı çalışmasında , vücutta 2 iletişim sistemi olduğu ve bunların kimyasal tabanlı ve elektrik tabanlı olduğu konusuna dikkat çekti.

Endokrin sistemde bilgi sinyalleri, bilgi kanalları aracılığıyla iletilen hormonlardır . kan damarları, lenfatik damarlar, sinir kanalı ve diğerleri. Hedef veya efektör organlara ulaştı.
Sinir sisteminde, sinyaller elektromanyetiktir ve nöronlar üzerinde oturan, kaslara, kalbe, bezlere ve daha fazlasına ulaşan merkezler ve trafo merkezleri ile bir dağıtım ağına sahiptir.
Bu 2 sistem paralel olarak gelişti ve kökenlerinden beri mükemmel bir kronobiyolojik uyum içinde işbirliği yaptı. Bu sistemlerin ritimleri ve döngüleri epifiz bezi tarafından koordine edilir. Bardasano için ışık, yaşam döngülerinin ana zamanlayıcısı veya eşzamanlayıcısıdır , elektromanyetik alanlar ise ek eşzamanlayıcıyı oluşturur.
Çalışmalar, ışık gibi elektromanyetik bozuklukların melatonin salgılama sürecini kesintiye uğrattığı sonucuna varıyor. Sürekli olarak maruz kalması ve bunun sonucunda aktivitesinde azalma, yorgunluğa, strese, duygudurum bozukluklarına, uyku bozukluklarına, azalan profesyonel performansa, depresyona ve hatta kanser risklerine neden olur.
7 yaşından sonra melatonin salgısı büyük ölçüde azalır . O zaman beyinde başka değişiklikler meydana gelir, bu nedenle bu tür değişiklikler ile çocukların psişik yetenekleri arasında bir bağlantı olasılığı vardır .
Yani, disiplin ve uygulama yoluyla epifiz bezinin aktive edilebileceğini ve hayata başka bir anlam vermemizi sağlayan deneyimlere erişim yolu haline gelebileceğini söyleyebiliriz.

 

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search