ELEKTRO MANYETİK SİLAHLAR VE İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Beynimiz 1Hz ile 35 hertz arasında bir takım darbe sinyaller üretiyor. Bunlardan,derin uyku sırasında 1-3Hz(delta dalgaları),yorgunluk veya hafif uyku sırasında 5-7 hertz (Theta dalgaları)Alarm veya herhangi bir uyarılma sırasında 8-12 hertz( Alpha dalgaları),çok meşgul olduğumuzda 14-30 hertz (beta dalgaları),10 hertz civarında ise normal işler yaparken (sınıflandırma yok).Eğer dikkat edecek olursanız bu dalga boyları ELF frekanslarında ,yani bizim bu günlerde üzerinde durduğumuz, TESLA,HAARP gibi projelerin çalışma alanlarına da giriyor. Eğer bir minik ELF frekansları yayıcı taşırsanız ve 8-12 hertz yayın yapacak şekilde ayarlanmışsa bu cihazı bir satıcı taşıyorsa ,sizin yanınıza yaklaştığında bir şeyler almak isteğinizin artış oranı fazlalaşacaktır, zira onun yanında bir rahatlama hissedeceksiniz.Bu yöntem sadece bir deneydir.
(David S. Walonick/ http://www.borderlands.com/archives/arch/elf.htm ) buna benzer binlerce çalışma yapılmaktadır.

Yukardaki resim bu Elektro manyetik silahların başlangıcı diyebileceğimiz LIDA MACHINE( U.S. #3,773,049 )’in basına sızmış ilk ve tek görüntüsüdür. Bu Rus cihazı insan beyinlerini yukarda anlattığımız alt frekanslar seviyesinde bombardıman etmektedir, bir örneği vietnam savaşında psychotronic silah olarak kullanılmıştır. CIA tarafından Kanadalı  Dr. Ross Adey den satın alınmıştır.Neler yapabildiği henüz net olarak bilinmemekle beraber insan beyninin uzaktan kumandalı olarak etkileneceğine resmi bir kanıt sayılmalıdır, sanırım.

Yukarda gördüğünüz grafik elektro manyetik gizli silahların insanlar üzerindeki etkilerini bilinen raporlara göre gösteriyor. Amerikan Güvenlik teşkilatının bu teknolojiye 1960 yıllardan ber sahip olduğu kuvvetle tahmin ediliyor ve bazı deliller var. Örneğin JOHN ST. CLAIR AKWEI, ULUSAL GÜVENLİK TEŞKİLATI(NSA)’na karşı bir dava açmıştı ve hala devam ediyor. Dava dosyasından bizimle ilgili bir bölümü Türkçeleştirdim ve sizlere sunuyorum.(EN ALT BÖLÜMDE).Tercümede bizim en çok ilgimizi çeken bölüm bu teknolojinin askeri savaş uçaklarında da kullanılmasıdır . Sanırım incirlik üssündeki bazı uçaklarda buna benzer sistemlerin kullanılma olabilirlilik oranı oldukça yüksektir.
Örnek EMF Beyin Uyarıcılar

Brain Area Bioelektrik Rezonans Frekansı Information Induced Through Modulation
Motor Control Cortex 10 Hz Motor Impulse co-ordination
Auditory Cortex 15 Hz Sound which bypasses the ears
Visual Cortex 25 Hz Images in the brain bypassing the eyes
Somatosensory 9 Hz Phantom touch sense
Thought Center 20 Hz Imposed subconscious thoughts

1960-65 yıllarında Amerikanın Moskova elçisinin esrarengiz ölümü dikkatleri çekmişti. Elçilik deki ölümlerin henüz tam olarak anlaşılamıyan elektromanyetik etkilenmeden olduğu sanılmaktaydı. Bu bulgu üzerine çok gizli bir araştırma projesi başlatıldı ve adına PROJECT PANDORA denildi. Bu proje beraberinde alt dalları olan TUMS, MUTS, ve BAZAR adlı gizli projelerde yürütüldü. Advanced Research Project Agency (ARPA),Deniz kuvvetleri ve Kara kuvvetleri bu projelerde yer aldılar.Projede önemli veriler elde edildi EMF sinyaller ile insanlar uzak dan tesbit edildiği gibi öldürülebiliniyordu. Moskova elçiliğindeki esrarengiz ölüm çözülmüş ve bu teknik elde edilmişti. psychotronic silah 320 km mesafeden insan üzerinde etki yapabiliyor, metabolizmayı etkileyerek ölüme yol açıyordu. Aşağıdaki şema ise bugünkü kullanım şekillerini sizlere gösteriyor

ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatındaki gizli operasyonlar. ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı’na karşı açılan bir dava dosyası, bireyleri kontrol altında tutmak için tasarlanan ürkütücü teknolojileri ve programları açıklamaktadır. Aşağıda açıklanan belge, John St. Cleir Akwei tarafından Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA)’ya karşı Washington’da açılan bir dava dosyasını anlatmaktadır Ulusal Güvenlik Teşkilatı ile ilgili bilgilerini, ulusal güvenlik faaliyetlerinin teknolojilerini ve kişileri izlemek için yapılan gizli operasyonları belirtmektedir.

ULUSAL GÜVENLİK TEŞKİLATI’NIN GÖREVİ VE YURT İÇİ İSTİHBARAT
OPERASYONU

Haberleşme İstihbaratı ABD’de ve dünyada tüm elektronik haberleşmenin yurdu kaplaması, Ulusal güvenligi temin eder. Ft Meade, Maryland’deki Ulusal Güvenlik Teşkilatı 1960’li yillardan beri dünyadaki en gelişmiş bilgisayarlara sahibtir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı teknolojisi özel şirketlerden, akademiden ve halktan gizli olarak geliştirildi ve yürütüldü.Ulusal Güvenlik Teşkilatı,İşaret İstihbarat görevi için, çevredeki şifresi çözülen EMF dalgaları bilgisayara telsiz olarak kaydetmek ve kişileri vücutlarındaki elektirik akımları ile izlemek için bir bilgisayar programı geliştirdi. İşaret İstihbarat’ı, içinde elektirik akımı bulunan herşeyin çevresine EMF dalga yayan bir manyetik alana sahib olmasıesasına dayandığı için Ulusal Güvenlik Teşkilatı/ Savunma Departmanı, elektriksel aktivitesi olan insan yapısı veya organik her cismi uzaktan analiz edebilen hususi bir digital araç geliştirmişlerdir.
Yurt içi İstihbarat
Ulusal Güvenlik Teşkilatı tüm ABD vatandaşlarının kayıtlarına sahibtir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, 50.000’den fazla ajanından herhangi birinin dikkatini çekebilecek ABD vatandaşları içinde bilgitoplamaktadır. Bu ajanlar, herhangi bir kişiyi kendiliklerinden izlemek konusunda yetkiye sahibtirler. Ulusal Güvenlik Teşkilatı her mevkide,daimi ulusal güvenlik anti-terörist gözetim şebekesine – ağına sahibtir. Bu gözetim ağı tamamen kılık değiştirmiştir ve halktan gizlenmektedir. Amerika’da şahısları takib etme işi Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın elektronik gözetim ağı ile yürütülmektedir. Bu ağ,tüm Birleşik devletleri kapsar, onbinlerce Ulusal Güvenlik Teşkilatı Personelini içerir ve aynı anda milyonlarca insanı izler. Operasyonların maliyetinin ucuzluğu, operasyon maliyetlerini en düşük seviyeye indirmek için tasarlanan Ulusal Güvenlik Teşkilatı bilgisayar teknolojisi ile sağlanır.Ulusal Güvenlik Teşkilatı Personeli, kendi toplumlarında halktan biriymiş gibi hizmet verirler ve izlemek isteyecekleri kişiler hakkında istihbarat toplumunu bilgilendirebilmek için, gizli ve yasal işlerde çalışırlar. Toplumdaki Ulusal Güvenlik Teşkilatı Personeli, genellikle sosyal sahada çalışan, avukat ve iş adamı gibi gizli kimliklere sahiptirler. • Bağımsız Olarak Operasyon Yapabilen Ulusal Güvenlik Teşkilatı Personeli Tarafından Gözetim İçin Ara Sıra Hedeflenen Vatandaşlar. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Personeli, Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın yurt içi istihbarat ağını ve gizli işleri kullanarak, Birleşik Devletlerdeki binlerce ferdin yaşamlarını kontrol edebilirler. Bunlar tarafından bağımsız olarak yürütülen operasyonlar bazen kanun sınırlarının ötesine taşabilir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nınoperasyonları ile yüzlerce habersiz vatandaşa uzun süreli kontrol ve sabotaj yapılmış olması muhtemeldir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı ağı, Birleşik Devletler vatandaşlarına gizli olarak suikast veyahastalıklar, akıl ve ruh bozuklukları olarak teşhis edilebilecek konulara sebeb olacak gizli psikolojik kontrol operasyonları yapma yeteneğine sahibtir.

ULUSAL GÜVENLİK TEŞKİLATININ YURT İÇİ ELEKTRONİK GÖZETİM AĞI
1960’ların ilk yıllarında dünyadaki en gelişmiş bilgisayarlar Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın elinde idi. Bu bilgisayarlarla araştirilan yeni buluşlar Ulusal Güvenlik Teşkilatı için saklandı. Şu anda Ulusal Güvenlik Teşkilatı mevcut bilgisayar teknolojisinin 15 sene ilerisinde olan nonoteknolojik bilgisayarlara sahibtir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Amerika’da bu teşkilatın ajanlarının şifre çözücülerinin dikkatini çekecek anahtar kelimelerle, her ortamda
bütün haberleşmeleri kontrol eden ve yapay zekalı gelişmiş bilgisayarlar kullanarak, kendilerine rahatsızlık verici bilgileri elde ederler. Bu bilgisayarlar bütün haberleşmeleri verici ve alıcı uçlarda denetlerler.Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın elektronik gözetim ağı, tüm elektromanyetik saha tayfını denetleyebilecek araçların hücreli düzenlenmesine dayanır. Bu cihaz, diğer elektronik savaşprogramları gibi büyük bir gizlilik içinde geliştirildi, yürütüldü
ve muhafaza edildi.

Uzaktan Bilgisayar Karıştırma

Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Birleşik Devletler’de satılan tüm kişiselbilgisayarların ve diğer tüm bilgisayarların izlerini muhafaza eder.Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın elektromanyetik alan-saha cihazı,monitörden ve güç kaynağından çıkan dalgaları süzerek kişisel
bilgisayarların devre tablosundan çıkan radyo frekanslarına ayarlanabilir. Bilgisayar devre tablosundan çıkan radyo frekanslı yayın, bilgisayardaki digital bilgiyi içerir. Ulusal Güvenlik
Teşkilatı’nın cihazından çıkan kodlanmış radyo frekansındaki dalgalar, bilgisayar devreleriyle, bilgisayara girebilir, ve bilgisayardaki verileri değiştirebilir. Böylece Ulusal Güvenlik Teşkilatı, gözetim veya antiterörist elektronik savaş için ülkedeki herhangi bir bilgisayara telsiz modem gibi bir giriş kazanabilir.

Gözetim İçin İnsanlardaki EMF’nin meydana çıkarılması.
Bir cismin bioelektrik alanı uzaktan algılanabilir, böylece cisimler bulundukları herhangi bir yerde denetlenebilirler. Özel EMF cihazıyla Ulusal Güvenlk Teşkilatı, kripto-şifre çözücüleri
(EEG’lerden) üretilen potansiyelleri uzaktan okuyabilirler. Bunlar bir kişinin beyin durumlarina ve düşüncelerine kodlanabilir. Bu durumda kişi, uzak bir mesafeden mükemmel olarak denetlenir. UlusalGüvenlik Teşkilatı personeli,elektromanyetik tarama ağının
kadranında çevirerek, ülkedeki herhangi bir şahsa çevirir ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın bilgisayarları o şahsı belirler ve günde 24 saat takip eder. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Amerika’daki herhangi bir şahsı seçebilir ve onu izleyebilir.
ULUSAL GÜVENLİK TEŞKİLATI’NIN ELEKTRO MANYETİK BEYİN
UYARILMASINI KULLANMASI

Ulusal Güvenlik Teşkilatı , “Uzaktan Nöral(Sinir) Denetimi ve Elektronik Beyin Bağlantısı için,Elektro Manyetik Beyin Uyarılmasını kullanmaktadır. (İonlaşamayan elektro manyetik alan) radyasyonuüzerine, nörolojik araştırmayı ve bioelektrik araştırma ve gelişmeyi
içeren 1950’li yılların MKULTRA programından beri,Beyin Uygulaması gelişme hâlindedir.Elde edilen gizli teknoloji, Ulusal Güvenlik Arşivlerinde,Radyoaktifliği ve nükleer patlmaları içermeyen ve çevrede bulunan bir kaynaktan istemeyerek (kasıtlı olmayan bir şekilde) yayılan elektromanyetik dalgalardan oluşan bilgi olarak tanımlanır ve Işınım
İstihbaratı olarak sınıflandırılır.İşaret İstihbaratı, Amerika yönetiminin diğer elektronik mücadele programları gibi, bu teknolojiyi de, gizli olarak yürütmekte ve muhafaza etmektedir.
Ulusal Güvenlik Teşkilatı, bu teknoloji ile ilgili mevcut bilgileri denetlemekte ve bilimsel araştırmaları halktan gizlemektedir. Aynı zamanda bu teknolojiyi gizli tutmak için uluslar arası istihbarat anlaşmaları da vardır. NSA,insandaki elektiriksel faaliyetleri uzak mesafeden analiz eden hususi elektronik donatıya sahibtir.

NSA bilgisayarında üretilen beyin planlaması, beyindeki elektriksel faaliyetleri sürekli olarak denetlemektedir. Ulusal Güvenlik gayesiyle NSA, binlerce insanın ferdî beyin haritalarını kaydetmekteve şifrelemektedir .Elektro manyetik alanla Beynin Uyarılması,beyin- bilgisayar bağlantısını sağlamak için, meselâ, askerî savaş uçaginda ordu tarafindan gizlice kullanılmaktadır.
Elektronik gözetim amacıyla, beynin konuşma merkezindeki elektrik faaliyetleri, kurbanın sözlü düşüncelerine çevrilebilir. Kulağı devre dışı bırakarak, ses haberleşmesinin dogrudan beyne gitmesinisağlayarak, Uzaktan Nöral Denetim, şifrelenmiş işaretleri, beynin
işitme korteksine gönderebilir.NSA ajanları bunu, paranoid şizofreninin karakteristiği olan işitsel halisülasyonları taklid ederek, kurbanların gizli olarak takatini kesmek için
kullanabilirler.Kurbanla herhangi bir temas olmaksızın, Uzaktan Nöral Denetim, bir kurbanın beynindeki görsel korteksteki elektirik faaliyetlerini planlayabilir ve kurbanın beynindeki görüntüleri birvideonun monitöründe gösterebilir. NSA ajanları kurbanın gözlerinin
gördüğü her şeyi görürler. Görsel hafıza da görülebilir. Uzaktan Nöral Denetim gözleri ve optik sinirleri devre dışı bırakarak,doğrudan görsel kortekse görüntü gönderebilir. NSA
ajanları,beynin programlama gayesi için, gözetim altındaki kişi REM uykusunda iken, onun beynine gizlice görüntü yerleştirmek için bunu kullanabilirler.
Uzaktan Nöral Denetim Yapan NSA Teşkilatlarının Yetenekleri.
Birleşik Devletlerde, 1940’lı yıllardan beri, İşaret İstihbaratı ağı vardır. NSA’nın Ft. Mende’de kişileri izlemek ve bunların beyinlerindeki işitsel-görsel bilgileri -tecavüzkar olmayan bir
biçimde- denetlemek için kullanılan iki yönlü geniş bir, Uzaktan Nöral Denetim sistemi vardır. Bu işlerin tümü, kişiyle fizikî bir temas olmadan yapilir. Uzaktan Nöral Denetim metodu, gözetim ve yurt içi istihbarat için esas metodtur. Konuşma, üç boyutlu ses ve şuuralti ses, kişinin beyninin işitme korteksine (kulaklari by pass edilerek) gönderilebilir ve görüntüler görsel korteksin içinegönderilebilir. Uzaktan Nöral Denetim, kişinin algılarını, ruh
durumunu ve motor kontrolünü degiştirebilir.Konuşma korteksi / işitsel korteks baglantısı, istihbarat toplumu için esas haberleşme sistemi oldu. Uzaktan Nöral Denetim, görsel-işitsel beyin ile beyin arasında veya beyin ile bilgisayar arasında tam bir bağlantıya izin
verir.
ULUSAL GÜVENLİK TEŞKİLATININ İŞARET İSTİHBARATI – ELEKTRONİK
BEYİN BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ
NSA-SIGINT (Ulusal Güvenlik Teşkilatı İşaret İstihbaratı) insan beyninden yayılan 5 miliwottluk ve 30-50 Hz’lik uyandırılmış potansiyellerin şifrelerini digital olarak çözerek, insan beynindeki bilgileri uzaktan ve (tecavüzkar olmayacak bir biçimde) denetlemek
için hususi yeteneklere sahiptir.
Beyindeki nöral hareketlilik değişen bir manyetik akıya sahip olan değişen bir elektrik özellik yaratır. Bu manyetik akı 30-50 Hz’lik ve 5 milimetrelik sürekli bir elektromanyetik dalga çıkarır. Beyinden gelen elektromanyetik emisyonda ihtiva edilen şeyler uyandırılan potansiyeller olarak adlandırılanlardır. Her düşünce, reaksiyon, motor kumandası, işitsel olaylar ve görsel görüntü için beyindeki bir uyandırılmış potansiyel veya uyandırılmış
potansiyeller kümesi karşılığı vardır.Beyinden yapılan EMF emisyonunun şifreleri, beyninde geçerli fikirler, düşünceler, görüntüler ve sesler haline gelmesi için, çözülür. NSA SIGINT, bilgileri (sinir sistemi mesajları gibi) istihbarat ajanlarına aktarmak ve gizli operasyon yapılacak kişilerin beyinlerine (onlar tarafından fark edilemeyecek bir şekilde) aktarmak için, bir haberleşme sistemi olarak EMF ile aktarılan Beyin Uyarılması’nı kullanmaktadır.
EMF ile Beynin Uyarılması, sonuçta beynin nöral devrelerinde ses ve görsel olayların oluşması için beyindeki uyarılacak potansiyelleri, kobayları tetiklemek için şifrelenmiş ve pulslanmış karmaşık elektromanyetik işaretler göndererek çalışır. EMF ile Beyin Uyarılması kişinin beyin hallerini değiştirebilir ve motor kontrolünü etkileyebilir.İki yönlü elektronik Beyin Bağlantısı, sesi (kulakları by pass ederek) işitsel kortekse aktarırken ve donuk
(belirsiz) görüntüleri, (optik sinirleri ve gözleri by pass ederek), görsel kortekse aktarırken, nöral görsel-işitsel bilgileri uzaktan kumanda ederek, yapılır. Görüntüler beyinde sabit olmayan iki boyutlu ekrandaki gibi meydana gelir. İki yönlü elektronik Beyin bağlantısı CIA / NSA personeli için esas haberleşme sistemi haline gelmiştir. Uzaktan Nöral Denetim (RNM,
insan beynindeki bioelektirik bilginin uzaktan denetimi) esas gözetim sistemi hâlini almıştır. Bu Birleşik Devletler İstihbarat Topluluğu’nda sınırlı sayıdaki ajan tarafından kullanılmaktadır.

İŞLEYİŞ TEKNİĞİ
RNM her belirli beyin bölgesinin rezonans frekansının şifresinin çözülmesini gerektirir. Bu frekans, daha sonra beynin bu özel bölgesine bilgi yüklemek için, değiştirilir. Değişik beyin
bölgelerinin tepki gösterdiği (cevap verdiği) frekans 3 Hz ile 50 Hz arasında değişmektedir. İşaret İstihbaratı, sinyalleri bu band aralığında değiştirirler.Bu değiştirilmiş bilgi, şuuraltı
seviyesinden algılanabilir seviyeye kadar değişen yoğunluklarda, beyine yerleştirilebilinir. Her insan tek bioelektirik rezonans / entrainment frekansları kümesine sahibtir. Bir insanın beynine diğer bir insanın işitsel korteksinin frekansında işitsel bilgiler gönderme bu işitsel bilginin kavranılmaması sonucunu verecektir.

Davacı RNN (Uzaktan Nöral Denetim)’den, NSA, Ft. Meade’deki Kinnecome grubuyla iki yönde RNM teması kurarak haberdar oldu. Onlar, Ekim 1990’dan Mayıs 1991’e kadar davacıyı tedirgin etmek için 3 boyutlu RNM sesini doğrudan doğruya beyinde kullandılar.
5/91’deki gibi Davacı ile iki yönlü RNM haberleşmeleri vardı ve Davacının yeteneklerini yok etmek ve kendisine karşı son 12 yılda yaptıkları faaliyetler nedeniyle Davacının yetkililere başvurmasını önlemek için RNM’yi kullandılar. Kinnecome grubunun Ft. Meade’de
günde 24 saat çalışan, yaklaşık 100 çalışanı vardır. Davacıyı tecrit etmek için Davacıyla temasta bulunan ve beyinleri gizlice dinlenen kişilere de sahibtiler. Bu şimdiye kadar bir vatandaşin RNM ile taciz edilmesi ve bu istihbarat operasyonlari metodunu kötüye kullanan NSA personeline karşı dava konusu hâline getirilen ilk olaydır.
NSA TEKNİKLERİ VE KAYNAKLAR
Ülkede herhangi bir yerde, herhangi bir mahalde, herhangi bir binada bireyleri sürekli olarak Uzaktan Denetleme / izleme. Bu operasyonların ucuz olarak yürütülmesi için getirilen bir sistem NSA tarafından her toplulukta binlerce insanın sürekli olarak takip edilmesini sağlar.

Uzaktan RNM Cihazları

NSA’nın RNM donatısı izlenen kişilerin beynindeki uyandırılan potansiyelleri (EEG’leri) uzaktan okuyabilir, ve onların verimlerini (performanslarını) etkilemek için sinir sistemi aracılığıyla mesaj gönderebilir. RNM elektronik olarak bireyleri teşhis edebilir ve
onlari Birleşik Devletler’deki herhangi bir yerde izleyebilir. Bu donatı, bir şebeke (ağ) üzerindedir ve yurt içi istihbarat operasyonları, yönetim güvenliği ve bioelektrik mücadele durumunda kullanılırlar.
Metropol Alanlarında Nokta Görevlileri Her bölgede on binlerce kişi, NSA personeli tarafindan gizli kontrol için teşhis edilen kişileri (bazen bilmeyerek) takip ve kontrol etmek için, mahalle /işyeri casusu ve nokta görevlisi (muhbir) olarak çalişmakta.
Büro dışında çalışan ajanlar, binlerce kişiyi izleyen nokta görevlileriyle (muhbirlerle) sürekli haberleşme içindedirler. Uzak bölgelerdeki ofislerde çalışan NSA ajanları, gözlemlenen kişiyle temas halinde bulunan ve halk içinde tesbit edilen herhangi bir kişiyi (RNM’yi kullanarak) ânında teşhis edebilir.
Kimyasal Madde ve İlaçlar Verilmesi İçin NSA Tarafından Evlere
Yerleştirilen Plastik Boru Şebekesi.

Uyutma gazı ve Beyin yıkamaya yardımcı olan ilaçların verilmesi için NSA kişilerin hava kanallarının ve su musluklarina hat döşemek için gerekli alet ve edevata sahibtir. Bu CIA farma-psikoloji (psikofarmoloji) sinin bir neticesidir.
Hususi Birleşik Devletler İstihbaratına Kısa Bir Bakış
İnsan beynindeki EEG’leri okuyabilen özel EMF donatısının sabit ağı, digital bilgisayarlar kullanılarak kişileri teşhis ve takib edebilir. NSA İşaret İstihbarat’ndan gelen EMF (Elektromanyetik Alan) sinyaliyle yapılan ESB (Beynin Elektriksel Uyarılması) kişileri kontrol etmek için kulanılmaktadır.
RF (Radyo Frekansı) yayımının şifrelerini çözerek kişisel bilgisayarın devre tablosundan bilgi toplayan ve bu suretle ülkedeki herhangi bir kişisel bilgisayara, telsiz modem tarzı giriş kazanan EMF donatısı.
Tüm donatı saklı, tüm teknoloji gizli, araştırmaların hiçbir bölümü, elektronik mücadele araştırmalarında olduğu gibi, rapor edilmiyor. Hiçbir suretle halk tarafından bilinmeyen yurt içi istihbaratı bu metodunun, tam ve mükemmel olarak yürütülmesi, 1980’lerin ilk yıllarından beri devam etmektedir.
———————————————
bu bilgi dava dosyasının tercümesinin kısmen yayınıdır, Bazı tercüme hataları olabilir.
Yukarıdaki makaleden açıkça görülebileceği gibi Birleşik Devletler Güvenlik Teşkilatı, gizli çalışan bir terör örgütünden başka bir şey değildir. Bunların, milyonlarca masum insanın zihinlerini (günlük olarak) kullandıkları gelişmiş teknolojileri, demokratik toplum diye adlandırdığımız şeyin görünen yüzünün arkasında var olan, otoriter ve mütehakkim anlayışlarının kaba bir ifadesidir. Geroge Orwell’in tahayyül ettiği “DÜŞÜNCE POLİSİ”, maalesef bugünün dünyasının bir gerçeği olmuştur. Biz, idrak edelim veya etmeyelim, toplumumuzdaki her ferd, bu diktatörlük tavrından olumsuz olarak etkilenmektedir.
Bu değişmelidir – Değişecektir – Seninle başlayacak!
George Farquhar
Project Freedom
KAYNAKLAR (http://www.isleofavalon.co.uk/local/h-pages/g_farquhar/project-freedom/cov_us.html
adresinden temin edilebilir.
Galaktik İnsan

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

2 Comments

 • Mikail
  3 sene ago

  Elektromanyetik silahların etkilerini gösteren resimde belirtilen bazı etkileri fiilen uygulayan bir kaç komşum var. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum ancak, hafıza bozma, konuşmayı bozma, usanç verme, göz kapaklarında şiddetli kaşıntı ve en önemlisi kasılma, konuşma-nefes alma koordinasyonunu bozma, boğazın kasılmasını sağlayarak konuşamaz hale getirme ve sebebi olmayan aşırı derecede korku etkilerini gösteren şeyler yapıyorlar.
  Kullanılan elektronik aygıtlar ve yöntemler konusunda sizden bilgi almak mümkün mü?

 • Mikail
  3 sene ago

  Elektromanyetik silahların etkilerini gösteren resimde belirtilen bazı etkileri fiilen uygulayan bir kaç komşum var. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum ancak, hafıza bozma, konuşmayı bozma, usanç verme, göz kapaklarında şiddetli kaşıntı ve en önemlisi kasılma, konuşma-nefes alma koordinasyonunu bozma, boğazın kasılmasını sağlayarak konuşamaz hale getirme ve sebebi olmayan aşırı derecede korku etkilerini gösteren şeyler yapıyorlar.
  Kullanılan elektronik aygıtlar ve yöntemler konusunda sizden bilgi almak mümkün mü?

Comments are closed.

Start typing and press Enter to search