DÜNYA İLE BAĞLANTIDA OLAN DÜNYADIŞI VARLIKLAR

1-ARKTURUSLULAR, Arcturus galaksimizde en gelişmiş dünya dışı uygarlıklarından biridir. Dünyadan 36 ışık yılı uzaktaki Bootes takımyıldızındadır. 5. Boyuttadırlar. Arkturuslular 5. boyutta yaşamak için en temel bileşenin sevgi olduğunu öğretirler. Galaktik komutanlıkla çok yakın iş birliği içindedirler. Kendi uzay gemileriyle evrende yolculuk yaparlar. Yaklaşık 3-4 feet boyunda ve çok incedirler. En sevgi dolu ve yargılayıcı olmayan varlık grubu oldukları söylenir. Derileri yeşilimsi renkte, çok büyük badem gözler, gözler siyah ya da koyu kahve,3 parmaklı, hiç hastalanmayan, telepatik yetenekleri olan, besin kaynakları, onlara hayat veren bir efervesan sıvı. Ortalama yaş 350-400 yıl. Kendi varlıkları için düzenlenen sözleşme gereği hayatları sona erer.
2-AGHARIANS ya da Aghartians, Gobi çölü çevresinde binlerce yıl öncesinde yapılmış geniş mağara sistemlerinde, bir krallık kurmuş Asyatik veya İskandinav insanlardan oluşan bir grup olduğu keşfedildi. Tibet’in altındaki Vast mağara sistemleri, Orta Asya Agharti sistemleriyle Snakeworld’u birbirine bağlar. Hindu efsanesine göre Himalaya’ların güneybatı yamaçları altında, yerle bir edilen mağaralarda Nagas yaşardı. Nagas büyük ihtimalle Agharians’lardır. Burada insan ve sürüngen işbirlikçiler tarafından bir yılan kültü oluşturulduğu,2.Dünya savaşı sırasında Nazi Thule örgütüyle temasta oldukları söylenir.
3-ALPHA-DRACONIANS, Koloniler kurdukları söylenen sürüngenler (Draconian). Binlerce yıldır toprak altında yaşıyorlar.
4-ALPHA CENTAURIANS, Evrende en yüksek kalitede muazzam bilimsel ve teknik bilgiye sahip grup. Bilimsel tavsiyelerde bulunmak için insanlarla telepatik yollardan ilişki halindeler.
5-ALTAIRIANS, Aquila takımyıldızı içindeki Altair yıldız sisteminin sözde reptil sakinleri. Küçük bir Nordik insan grubu ile Gri ve Terran askeri varlığı ile işbirliği içinde. Ashtar ve Draconian gruplarla kolektif ilişkileri var.
6-AMPHIBIANS, Sürüngen yaratıklarla benzer özellikleri var. Bir zamanlar karada yaşamış olabilirler. Ama yüzyıllar boyunca suda yaşadılar. Grey’ler (griler)  ve Reptilian’ ların bazı türlerinin de yarı-sucul olduklarına inanılır. Bataklık bölgelerinde, nehirlerde ve yakınlarında görülmüşlerdir ve provoke olmadan insanlara saldırdıkları bilinir.
7-ANAKIM, Elders’ler ya da kısaca Els. Boyları 9-12 feet arasında değişir. Bazı türleri yüzeyde insanlar arasına karışmıştır. Alaska’nın kuzeyine, Meksika’nın güneyine ve Teksas’ın doğusuna kadar uzanan Kuzey Amerika’nın batı kısmında, derin ve geniş mağara sistemlerinde yaşarlar. Yıldızlararası seyahat yeteneklerine sahip olduklarına inanılır.
8-ANTARCTICAN, Hitlerin saplantı halinde yaratmak istediği mavi gözlü, sarışın, saf Aryan ırkının, bu gruba benzemek için yaratılmak istendiği söylenir. Yeraltı insan toplumlarında görülen sarışınlığın güneş ışığı yetersizliği nedeniyle gelişmiş olabileceği düşünülüyor.
9-ATLANS, Bunlar genellikle Güney Amerika’da, Güney Brezilya ve çevresindeki geniş ve karmaşık mağara-şehirlerde yaşadıkları söyleniyor. Diğer gruplarla karşılaştırıldığında hayırsever olarak nitelendiriliyorlar. Bildiğimiz Atlantis’lilerle genetik bağları vardır.
10-ASHTAR COMMAND, (ASHTAR KOMUTANLIĞI), Negatif uzaylılara karşı savaştığı söylenen grup. O’nun komutasında yirmi milyon personelin yanı sıra, fiziksel düzlemde dört milyon üyesi ve işçisi vardır. Komutan Ashtar, mavi gözlü ve asil görüntülü, vücut tipi bu Dünya’da yaşayanlara benzeyen ve yaklaşık 7 feet boyunda.
11-BERNARIANS, The Orange (turuncu) grubuyla beraber Bernard yıldız sisteminden oldukları düşünülüyor.
12-BOOTEANS, Bootes sisteminden Reptilianlar. Yeryüzünde insan toplumunun infiltrasyonu ve implantasyonunu kontrol ediyorlar.
13-BURROWERS, (EKSKAVATÖRLER),Toprak kazma kapasitesine sahip kertenkele veya muhtemelen yılanın mutasyona uğramış hali. 4 ayaklı hayvansı, yapay tüneller oluşturmak için sondaj yapabilirler. Biyo-algılamaları çok gelişmiş bir sisteme sahiptirler.
14-CETIANS veya Tau Cetians, Akdeniz veya Güney Amerika’da yaşayan bronz tenli insanlara benzerler. Çok hafif farklılıklar dışında Kafkas ırkına da benzerler. Boyları yaklaşık 1.65m.dir. Hafif sivri kulaklar, biraz genişçe bir burun, Roma’lı savaşçılarınkine benzeyen kesim tarzı ile çok kısa saçları var. Pleiades’lilerle (Vega, Ummita) ve yırtıcı Griler tarafından mağdur edilen öteki toplumlarla ittifak halindedirler.
15-CHAMELEON, (ANIMALS), Reptilianların insan görünenleri. Lazer hologramlarla moleküler şekil değişimi kullanarak insanımsı gözüken sürüngenler. Döküntülü tüysüz derileri, şişkin gözleri vardır ve gözlerindeki iris bölümü çizgi halindedir. Bunu saklamak için lens kullanırlar. Toplumun genetik ıslahı için sessiz ve planlı olarak çalışıyorlar. Dulce/New Mexico, Dougway/ Utah, Groom Lake/Nevada, Deep Springs/Kaliforniya, Fort Lewis/Washington ve başka yerlerde yeraltı ortak operasyonel tesisleri vardır.
16-DALS, Kuzey Avrupalı Kafkasyalılar gibi Nordik görünümleri vardır. Özel bir ekipman olmadan atmosferde nefes alıp verebilirler.
17-DWARFS, (CÜCELER), Aslında Grilerin kertenkele türünden olmalarına rağmen minik insan olarak adlandırılırlar. Başta Kuzey Kaliforniya, güneydoğu Arizona, güneybatı New Mexico olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde, mağaralarda ve yakınlarında yaşayan UFO’larla en çok bağlantıda olan grup. Bunlar bazen katı, bazen yarı-katı görünme yeteneğine sahip küçük cin ve doğa ruhlarıyla karıştırılmamalıdır. Gezegenler arası uçuş yetenekleri ve teknolojik bilgileri vardır. Boyları ortalama 3-4 feet dir.
18-EVA-BORGS, İnsan tarafından kontrol edilen sanal-cyber varlıklar.
19-GIZAN (GİZAHN), Mısır’ın altında var olduğu söylenen, derin ve çok büyük bir mağarada, Reptilian’larla ilişkide oldukları düşünülen grup.
20-GRAILS, Son derece ince, ray gibi bir gövdeye sahip, kertenkele türünden gri tipi kişiliklerdir.
21-THE GREENS, (YEŞİLLER) St.Martin olarak adlandırılan Avrupa’nın altında, yeraltında ve mağaralarda yaşarlar. Normal insan boyutunda ancak zeytin yeşili renginde tenleri vardır.
22-THE GREYS (GRİLER), Küçük neo-kertenkele türünden insansı, çok üretken ve zeki. Yırtıcı içgüdüleri olan, insan ve hayvanların hayati sıvılarıyla beslenen, aldıkları sıvı proteini deri yoluyla emen, (Sığır yaralama olaylarında adı geçen gruptur) duygusal olarak duyarsız, insanların ruh enerjisiyle beslenen, tıpkı bir sürüngen gibi deri değiştiren, gri-beyaz, gri-mavi, gri-kahve renkte, boyları ortalama 4.5 feet olan, UFO’larla ilişkileri yüksek bir grup. Kendilerine hizmet ederler. Zeta Reticuli’den gelmişlerdir. Grey’ler, insanlar üzerinde kontrol sağlamaya çalışırlar. Zeta Reticulan’ların iki farklı gruba ayrıldığı düşünülüyor. Grey’lerin Aleutian Adaları yakınında üsleri vardır. Bir grup daha toleranslı iken öbür grup kolonizasyon ve Dünya’nın işgaliyle ilgilenmektedir.
Derilerini su geçirmez hale getirebilirler. Bir şey yemezlerse bir kaç hafta dayanabilirler. Biyolojik olarak soğukkanlıdırlar ve vücut ısılarını korumak için soğuk ve dengeli bir ortama gereksinim duyarlar. Asker sınıfı düşmana pusu için, kendilerini toprağa gömüp uzun süre bekleyebilir. Bu lider gruba Draco denir. Özel kanatları vardır. Asker sınıfında bilim adamları yoktur. Kış uykusuna yatarlar çünkü bu uzay seyahatleri için gereklidir. Reptilianlar ve Griler’in spesifik hedefi, gizli zihin kontrol yöntemleri ile gezegeni ele geçirmektir.
23-GYPSIES (ÇİNGENELER), Geçmişteki yabancı kültürlerin, bugünkü dünya konularını, perde arkasında etkileyen tarihin bilgisine sahiptirler. Çingenelerin özenle korudukları sırları vardır.
24-HAV-MUSUVS (SUVİANS), Hindu geleneği Paihute’ye göre, Hav-Musuvs, Death Valley/Panamint dağlarının altında keşfedilen 3-5 milyon yıllık mağaralarda yaşayan, Mısırlılar ve Yunanlılar gibi kuşaklar boyunca denizci bir ırktır. Eski zamanlarda okyanusa bağlı iç deniz (şimdi Death Valley) kurudu ve onların dünyanın diğer bölgeleri ile ticareti sürdürmek için hiçbir yolu yoktu. Hint geleneği Paihute’ya göre bunun bir sonucu olarak, bir gümüş kartal inşa edildi ve zamanla geliştirildi. Daha sonra yıldızlararası seyahat, keşif ve kolonizasyon kurdular. Bu dev tesis yeryüzünde büyük bir federasyon üssü olarak kullanıldı. Buraya gelenlerin uyum sağlayabilmesi için, çevre, atmosfer ve hatta yerçekimi koşulları farklı olan büyük odalarda misafir ettiler.
25-HU-BRID, Melezleri sürüngenle insan genetik kodlarına sahip ama henüz insan olmayan ruh-matrix.
26-HYADEANS, Taurus Takımyıldızındaki The Hyades, tıpkı Pleiades ve Vega gibi antik Lyra savaşlarında sürgün gönderilen mültecilerin oluşturduğu bir grubun hedefi olmuştur.
27-HYBRIDS (HİBRİTLER), İnsan ve sürüngen varlıklar genetik olarak çok farklı olduğu için ikisi arasında doğal bir hibrit mümkün değildir. Ancak doğal olmayan genetik bir ‘tadilatla’ insan ve sürüngen birleştirilmeye çalışıldı. Eğer bu gerçekleştirilmiş olsa bile yarı insan-yarı sürüngen varlık fiilen gerçek olamaz. Ya insan olurlar ya da reptilian. Reptilianlar insanlar gibi bir ruh-matrix’e sahip değillerdir.
28-IGUANOIDS, yaklaşık 4-5 feet boyunda iguana gibi bakan ancak insana benzeyen yapılandırma. Kuyrukları var. Bunu saklamak içinde keşişlerin giydikleri gibi siyah kapüşonlu kıyafetler giyerler.
Sürüngen türler arasındaki papaz veya büyücü sınıftır. Grey’ler kadar, İnsanlara karşı son derece tehlikeli ve nefret doludurlar. Düşmanlarına karşı büyü ve sihirle zihinsel kontrol yaparlar.
29-IKELS (SATYRS), Küçük tüylü, ayrık yeleli, Güney Amerika’nın altında ve başka yerlerde yaşayan, insansı özellikleri düşmüş bir Pre-Adamic ırktan olduğu sanılan, Reptilianlarla işbirliğinde olan grup. Bunların çağlar boyunca kadın ve çocukları kaçırdıkları biliniyor.
30-JANOSIAN, Bu grup binlerce yıl önce bu gezegene geldiler. Tüm anılarını ve efsanelerini korumuşlardır.
31-KORENDIAN, Sömürgeleştirilmiş Korender isimli gezegende yaşadıkları söylenir. 4-5 feet boyunda, mükemmel bir insan görüntüsündedirler. 1950-60 yılları arasında kendi yayın organlarıyla kurulan bir kontak sonucunda haberdar olunmuştur. Massachusetts’de büyük bir yeraltı tesisleri vardır. Arkturus’lular ile ittifak halindedirler.
32-LEVIATHANS, Loch Ness Canavarı olarak bilinen deniz kertenkele türünden deniz yılanı gibi bir yılan ırkıdır. Okült bilimlerle ilgilenenler Leviathan’lar ile temas halindedirler.
33-LYRAN, Lyran’lıların bizim galaktik ailemizin orijinal ataları oldukları söylenir. Binlerce yıl çok yüksek teknoloji düzeyine ulaşan gezegenlerinde kendi içlerinde uyumsuzluğa düştüler. Savaştılar ve toplumları yok oldu. Birçoğu uzay gemileriyle Pleiades sistemindeki Hyades ve Vega gezegenlerinde koloniler kurdular. Lyran’lar atalarıyla beraber bazı Pleiadesliler Lemurya ve Atlantis zamanlarında dünyaya geldiler. Lyran savaşları sırasında Taurus takımyıldızındaki Pleiades, The Hyades (dünyadan 130 ışık yılı uzakta) ve Vega’ya kaçtılar. Bu bölgede, tıpkı bizim kendi sistemimiz gibi hala kertenkele türünden griler ve insanlar arasında bir savaş alanıdır.
34-MARTIANS (MARSLILAR) Yapay asteroid olarak kabul edilen 2 ayında ve Mars’ta yaşarlar. Mars’ta da insan ve insan olmayan gruplar vardır. Phobos’un orjinal Grey’lerin kontrolü altında olduğu söylenir.
35-MIB’S (MEN IN BLACK),Terörizm tanıklarına karşı tehdit, korku ve sindirme amaçlı psikolojik bir silah olarak kullanıldığı düşünülüyor. Bu eylemleri esnasında UFO’ların görüldüğü de bildirilmiştir. Siyah otomobille dağlarda kayboldukları teması çok kullanılır.
Hopland ve Lakeport, Kaliforniya arasındaki kanyon ve tünel bölgelerinde görüldükleri, bazen de aniden kayboldukları rapor edilmiştir. MIB insansılarının Draconianlar’ın kölesi oldukları düşünülür. 9 ışık yılı uzaklıktaki Sirius, MIB’lerin faaliyetlerinin en önemli merkezidir. Nuh tufanı öncesinde Atlantis’te ve ABD’nin kıyı şeridinde yeniden inşa edilen yeraltı kompleksleri vardır.
36-THE MOON-EYES, Işığa karşı aşırı duyarlı soluk ciltli, mavi gözlü, 7-8 feet boyunda, huzurlu bir ırk. Bu insanlar Astronot John Lear ve diğerleri tarafından Ay’da da görülmüştür. Ancak anlatmalarının yasaklandığı söylenir. Bazı rivayetlere göre Nordic’ler ve Sarışınlar’la ittifak halindedirler. Onlara Arkansas /Ozarks çevresindeki bölgelerdeki derin yeraltı mağara sistemlerinde rastlanır.
37-MOTHMEN, Son derece kötü huylu, çok akıllı yeraltında yaşayan, yarasa gibi kanatları olan insansılar. Onlara Mountauk Point/Long Island, Point Pleasant/ West Virginia ve Dulce/New Mexico’daki yeraltı sistemlerinde rastlanmıştır. Ayrıca bunlara Ciakar’lar, Pteroids, Kuş İnsanları ve Kanatlı Draco’da denir.
38-NAGAS, Reptoids, Reptiloids Reptons Homo-saurus Lizard-men (Kertenkele adam) ve Large Nosed Greys (uzun burunlu griler) olarak ta anılırlar. Hint ve Tibet efsanelerinde yeraltı âlemlerinin demoniacal halkı olarak önemli bir rol oynarlar. Bunlar 7-8 feet boyunda, çeşitli renklerde, acayip, daha yaygın olarak ta küf yeşili renkte timsah pulları gibi derileri vardır. Dünya üzerinde binlerce yıl önce yaşamış olan 2 ayaklı saroids’lerin bir dalının mutasyona uğramış halidir. Gobi bölgesinde bir “Pre-İskandinav” ırk ve Antarktika’daki bir reptiloid ırk arasındaki eski zamanlarda tanınmış bir savaştan sonra Reptilianlar dünya üzerindeki egemenlik savaşını kaybettiler ve uzay ve hava teknolojisi yeraltına indirdiler. Bazı türleri kuyruklarını korur. Onlar tarafından kaçırılan insanlar Velociraptor bir insansı olan kertenkele insanlarına benzediklerini iddia etmişlerdir.
39-THE ORANGE (TURUNCULAR), Bu varlıklar güney Nevada, kuzey New Mexico ve muhtemelen Utah altından birleşirler. Bazı kaynaklara göre bir kısmının kırmızımsı sarı, kırmızı, sarı saçları vardır. Bir kısmı da genetik olarak mutasyona uğramış insansı-sürüngen veya hibrit (melez) özellikler taşıyorlar. Genetik özellikleri genellikle sürüngen olsa da insansı forma sahiptirler. Bazı turuncular ruh-matrix’ine sahip değillerdir. Reptilian özelliktedirler. Bazı turuncuların Bernard yıldızıyla bağlantıları vardır. Mısır’da, Kanarya Adalarında, Çin’de (4.000 yıllıktır), Nevada’da kızıl saçlı devler bulundu.
40-ORIONS, Orion Bulutsusunun sonsuzluk için veya yaratıcı âlemine (zaman-mekân-madde ötesine) geçiş için kozmik bir kapı olduğunu iddia edilir. Ashtar Komutanlığı, Orion sistemi içindeki altı gezegene de hizmet eder. Olumlu Orion’lular, Dünyadaki sezgisel güçleri dengelemek amacıyla, insan bilincinde sarı renkte titreşirler ve yankılanırlar. Orion’da iyiler ve kötüler savaşı vardır. Star Wars filmi aslında bu Orion çatışmasını anlatır.
41-PHOENICIANS,‘Phoenix İmparatorluğu’, Dulce ile kısmen alt ağlarla bağlantılıdır. Yüzeyde yaşamazlar ama bu grubun insan veya sürüngen olup olmadıkları belli değildir.
42-PLEIADEANS, Andromeda takımyıldızı içindedirler. Andromeda Konseyinin bir parçası oldukları düşünülür. Bazıları sarışındır. Nordic’ lere benzerler. Taygeta’lı Pleiades’liler esmerdir. Alpha Draconis (Thuba) daki reptilianların Lyra’yı işgal etmeleriyle sömürgeleşmişlerdir. Ana Pleiades gezegeni Erra, Lyra’dan gelen göçmenlerin yerleşim yeri olmuştur. Lyra dünyadan 300 ışık yılı uzaklıktadır. Pleiadesliler görünüşe göre ilk hiperuzay seyahati geliştiren ilk insansı toplumdur. Pleiadesliler bizim uluslararası teknolojimizin 3000 yıl ilerisindedirler.
43-PROCYONIANS, Prokyonlar en olumlu dünya dışı gruplardan biridir. Procyon Dünya’ya yaklaşık 11.4 ışık yılı uzakta Canis Minoris’teki Sirius’un önünde sarımsı beyaz bir çift yıldızdır. İsveçliler olarak ta adlandırılırlar. Sarı saçlıdırlar ve doğalarında insansı özellik taşırlar. Yeryüzünde insanlığa karşı çok güçlü olumlu zihinsel tutumları vardır. Zaman içinde ve gerçekliğin boyutları arasında mekanik bir gereç kullanmadan seyahat edebilirler. Procyon için zamanda yolculuk edenlerin evi de denir. ABD, Procyonlularla herhangi bir müzakere yapamıyor. Çünkü Procyonlular yeni silah sistemlerini vermiyorlar. Grey ve Reptilianlara karşı Dünyalıları korudukları iddia ediliyor.
45-SASQUATCH, Büyük, kıllı insansı. Dağlık ve ormanlık alanlarda yeraltında, mağara ve kaya kovuklarında yaşarlar. İnsanların etkisinden sakınmayı sağlayan yüksek bir algılama yeteneğine sahip olduklarına inanılmaktadır. Sasquatch’lar kendiliğinden kendi etrafında bir elektromanyetik psişik kalkanı üretmek yoluyla görünmezlik yeteneğine sahiptir. 5. boyuttan oldukları sanılıyor. Genellikle bir maymuna benzetilirler. Görünüşte insan ruh-matrixine sahip. 6-9 feet boylarında. UFO’larla buluşmaları ve yeraltı karşılaşmalarıyla bağlantılı oldukları gözlenmiştir. Kıllı insansının genetik manipülasyon sonucu başka bir türü daha vardır ve Kuzeybatı New Mexico ve Güney Nevada’da yeraltı üslerinin olduğu bildirilmiştir.
46-SERPENTS (YILANLAR), Çeşitli yeraltı bölgelerinde dev yılanlar tespit edilmiştir. Bunlar genellikle yeraltı tünel ve depolarındaki hazineleri korumak için Draconianlar tarafından nöbetçi olarak kullanılır. Bunların dişlerinin insanları ve diğer nesneleri kolayca ezebildiği, kırabildiği bilinir.
47-SIRIANS (SİRİUS’LULAR), Siriuslular, Mısırlılara astronomik ve gelişmiş tıbbi bilgi verdiler. Mayalar ve İnkalarla da ilişkileri vardı. Mısır piramitleri yapımında ve Dünya içlerindeki tünel ve yol yapımlarında yardımcı olmuşlardır. Sirius’ta gelişmiş eğitim merkezleri ve üniversiteler olduğu söylenir. Ancak Yükselmiş Üstatlar seyahat edebilirler.
48-SYNTHETICS (SENTETİKLER) Robotoidsler, Parazitler ve Yapay İnsanlar.
49-TELOSIAN, ABD’nin batısında ve kuzey Kaliforniya’da Mount Shasta’da yeraltında kurulmuş çok eski kolonilerin yeniden yapılandırılan ağlarında yaşayan uzun boylu, sarışın halkı. Bazen yanlışlıkla ‘Lemuryalılar’ olduklarına inanılmaktadır. Telosians eski atalarının bağları aracılığıyla Pleiades’liler ve diğer gruplar ile gevşek temasta oldukları söylenen Dünya YERLİLERi ile (yıldızlararası araçlara sahip ve alt-Uluslararası AGHARTI ağının bir batı kolu vardır ve yukarıda bahsedilen “Gümüş Filo” ya sahip olan) bağlantıdadırlar. Bazı eski Vedik metinlerde Yunanlılar ve Doğu Hintliler arasında bir işbirliği ile geliştirilen ve inşa edilen hava araçları Vimana’ların yapımında yardımcı olmuş olabilirler. Telosian’lar, Ashtar kolektif-zihin bağlantısı olan Melchizedek manevi düzeninin bir parçasıdır. Arcturus, Sirius ve Saturn’deki uzaylılar ile hem de diğer boyutlu varlıklar ile ilişkileri vardır.
50-TEROS, Kuzey Amerika kıtasının altındaki yüzlerce yıl önce yapılmış mağara sistemlerinde ve gene altında, binlerce yıl önceki yeniden kurulmuş çok eski şehirlerde yaşayan çeşitli insan gruplarını tanımlayan bir terimdir.
Eski yerli Amerikalılar gibi eski uygarlıkların soyundan olabilecekleri gibi, erken Amerikalı sömürgecilerden de türemiş olabilecekleri düşünülür.
51-ULTERRANS (Ultraterrestrials) Paralel evrenlerde yaşadıkları varsayılan insanlar. 1850 yılında Almanya, Frankfurt-am-Oder yakınlarında birdenbire ortaya çıkan Joseph Vorin gibi. Eski Para-Germen şivesini konuşuyordu. Yetkililer zar zor anlıyordu. Sakria’daki Laxaria ulusuna ait olduğunu söyledi. Oysa bildiğiniz gibi Dünya’da böyle bir yer ve ulus yok. Aniden ortaya çıkmıştı ve çok şaşkındı. Bir başka dünyanın dışına düşmüş gibiydi. Bu olaylardan, kayda geçmiş oldukça fazla örnek vardır.
52-UMMITES, Dünya’ya 14 ışık yılı uzaklıktaki UMMO gezegeninden geldikleri düşünülür. İskandinav görünüşlüdürler. Bu yüzden Nordic ve Sarışınlarla bir bağlantıları olabilir. The Ummites’lerin aşırı gelişmiş telepati yetenekleri vardır. Dünya’da 8 ülkede üsleri vardır. Kendi uzay araçlarıyla, uzay kıvrım ve çözgülerini kullanarak çok uzun mesafelere seyahat edebilirler.
53-VEGANS, Koyu tenli, Hintlilere benzerler. Pleiadeslilerin mülteci soyundan olabilecekleri iddia edilir.
54-VENUSIAN (VENÜSLÜLER), 4.boyutta hem insan, hem sürüngen olan varlıklar. Yüzeyin altında yaşarlar. Alternatif evrende Koldasian ittifak denilen 12 gezegen ittifakının bir parçasıdırlar.
55-ZETA RETİCULUMS, 3-4 feet boyunda varlıklar. Bilimsel verileri paylaşırlar, bireysel düşünmezler. Lyra sisteminde Apex adlı Dünyaya çok benzeyen bir planetten geldikleri söylenir. Atomik patlamalar gezegenlerinin bozulmasına yol açtı. Onlarda klonlama tekniğiyle tarihlerine, yeraltında yeniden başladı. Bir de Zetaş denilen, negatif oldukları söylenen Zeta Reticulli grubu vardır. İnsanları ve hayvanları kendi evrimsel artışlarını sağlasınlar diye kaçırırlar.
Alıntı

blank

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search