Kara deliğin tersi: Maddenin kendiliğinden görünür olduğu bölge. Kara delikle ilgili yapılan ilk hesaplar; olay ufku içerisinde uzay-zamanın anormal bükülmesinin, bizim evrenimizi bir başka evrene birleştiren bir köprüye neden olabileceğini göstermiştir. Bu takdirde kara delik içerisine düşen madde, diğer evrende, bir beyaz delik içerisinden madde fışkırması gibi görünecektir. Kuasarlar gibi çok yüksek enerjili cisimlerin, bizim evrenimizdeki beyaz delikler olduğu ileri sürülmüştür. Bununla beraber son hesaplarda bu tür köprülerin ve dolayısıyla beyaz deliklerin olmadığı şeklinde sonuçlar bulunmuştur.