GİZLİ OLAN ŞEYLERİ İLETEN.
Merkür’le tanınan Nebo (Nabu) Borsippa tanrısıydı. Jüpiter ile bağlantılı Mısır’lı Horus’un Her-ap-sheta yani Gizli olan şeyleri ileten Horus olması gibi, Nebo da tanrıların elçisi ve sözcüsüydü.
Nebo’nun orijinal karakteri bilinmemektedir. Borsippa’nın kutsal lideri olarak yüceltildiğinde gelişmiş bir medeniyet içinde yaşayan halkın gelişmiş bir tanrısıydı.
blank
TAŞ KALEM TANRISI-NEBO
Hammurabi onu görmezden gelse de, Marduk’a benzetilirdi. Büyük olasılıkla Marduk’la benzerlikleri çoktu. Aslında Marduk, erkür gezegen,yle de özdeşleştirilmişti.
Yunanlı Hermes gibi Nebo’da tanrıların elçisi ve insanların öğreticisiydi. Jastrow onu, EA’nın bir kopyası olduğunu ileri sürer.
EA gibi o da bilgeliğin kendisi ve kaynağıdır. Yazma sanatı yani tüm edebiyat özellikle onunla özdeştirilir. İsminin yaygın bir şekli de onun ‘taş kalem tanrısı’ olduğunu belirtir. EA’nın bir örneği olan Temmuz’un gelişmiş bir formu olduğu da düşünülür.
Babil gökbilimi
NERGAL. BABİL’İN YER ALTI DÜNYASI TANRISI.
blank
Mars tanrısı Yer altı dünyasına inerek daha sonra eşi olan Ereski-gal( Yunan mitinde Persephone) boyun eğdiren Cutha’nın baş tanrısı Nergal idi. Profesör Pinches,
‘Nergal’in adı muhteşem yaşam yerinin efendisi anlamına gelir ki, bu anlam eşi Eresh-ki-gal’in isminin anlamına paraleldir.’ demiştir.
Erech’te güneşin zararlı etkilerini sembolize eder ve salgın hastalık şaytanlarıyla eşlik edilirdi. Mars kötülük, veba ve ölüm gezegeniydi. Bu gezegenin hayvan formu kurttu. Mısır’da ona Herdesher yani ‘Kızıl Horus’ denirdi. Yunanistan’da Adonis’i (Temmuz) öldürmek için domuz şekline bürünen savaş tanrısı Ares’le özdeştirilirdi.
Nergal şeytan katili ve bereket tanrısı olarak Temmuz’la bağlantılı Hint –Avrupalı Agni gibi ateş tanrısıydı da, Mitin bir başka uyarlamasında Yer altı dünyasına ölülerin efendisi olmak için bir fatih olarak girmesiyle ünlü Temmuz’un özelleştirilmiş bir formu da olabilir Nergal. Eğer öyleyse, Nergal hem katildi, hem katledilen.
blank
GEZEGENLERLE TANIMLANAN ÇEŞİTLİ BABİL TANRILARI
Gezegenlerle tanımlanan çeşitli Babil tanrılarının karakterleri düzenli bir panteonun üyeleri olarak tarif edilmişti. Ama bu gelişme gerçekleşmeden önce bazı önemli gökcisimleri veya belki de tüm gezegenler tek bir tanrının görüntüleri sayılırdı.
Bu tanrı da EA ve Anu’nun ilkel formu Temmuz idi. Temmuz ilahilerde geçen ‘yedi katlı’ olabilir. Çok eski bir dönemde yıldızlar yaşayanların gönlünü almaya çalıştıkları gücün yani dünya ruhunun görüntüleriydi.
Niteliklerini simgeledikleri Temmuz’a atfedilen kabul edilmiş gezegen tanrılarının taşıdığı benzerlikler daha fazla ortaya çıkabilir.
Güneşin, Jüpiter’in, Stürn’ün ve Mars’ın Horus’un görüntüleri olduğu fikri de buna katkı sağlar. Temmuz ve Horus Natüralizm evresinde kabul edilmiş gücün veya Dünya ruhunun kişileştirilmiş halleri olabilir.
Kaynak: angelsdia.com