Antik Mısır Firavunu Kleopatra Hakkında 25 Gerçek

Belki de en iyi şekilde “Kleopatra” olarak bilinen Antik Mısır Kraliçesi’nin resmi adı Kleopatra VII Filopator’uydu; Eski Mısır’ın son aktif Firavunuydu ve Makedon-Yunan kökenli, Batlamyus hanedanının üyesiydi.

Başlangıçta sadece Mısır’ı yönetmedi, ancak daha sonra Mısır geleneklerine göre evlendiği babası ve kardeşleri ile ortaklaşa çalıştı. Kleopatra hakkında bilmediğiniz bazı gerçekler:
1. Kleopatra ilk başta Mısır Dilini bilmiyordu, aslında Yunanca konuşuyordu.
2. Kendisini tanrıça İsis’in enkarnasyonu olarak temsil etti.
3. Kleopatra kendine Nea Isis olarak adlandırdı .
4. Eski Mısır’ı yaklaşık otuz yıl babası, erkek kardeşleri ve oğulları ile birlikte yönetti.
5. Roma liderleri Julius Caesar ve Mark Antony ile hem romantik hem siyasi bir ilişkisi vardı.
6. Kleopatra, elli iki yaşında öldü, Caeser sevgilisi olduğunda sadece yirmi bir yaşındaydı.
7. M.Ö. 47’de Kleopatra, Sezarion adını verdiği bir oğlu Sezar’ı doğurdu, ancak Sezar çocuğu asla kabul etmedi.
8. Caeser’in babası olup olmadığı konusundaki tarihsel tartışmalar bile halen devam ediyor, akademisyenler çoğu farklı görüşlere sahipler.
9. Sezar, Venüs Genetrix tapınağında Isis olarak temsil edildiği altın bir Kleopatra heykeli dikti.
10. Kleopatra’nın yaşamıyla ilgili günümüzde çok az bilgiye sahibiz, hayatı hakkında bilinenlerin çoğu Greko-Romen Bilginlerden gelir.
11. Mısır tahtının ona ve on yaşındaki kardeşi Ptolemy XIII’e geçtiğinde on sekiz yaşındaydı.
12. Annesi Kleopatra V Tryphanea’ydı.
13. Batlamyus’un danışmanları ona karşı harekete geçtikten sonra MÖ 49’da Suriye’ye kaçmak zorunda kaldı.
14. “Kleopatra” adı eski Yunanca dan türetilmiştir: “şanlı babadan gelen” veya “babanın ihtişamı”.
15. Kleopatra’nın babası Auletes, Büyük İskender’in General Ptolemy I Soter’ın doğrudan soyundan gelmektedir.
16. M.Ö. 40 yılında Kleopatra babası Marc Anthony den olan ikizleri doğurdu; Alexander Helios ve Kleopatra Selene II. Ayrıca üçüncü bir çocuk doğdu Ptolemy Philadelphus.
17. Alexander Helios, Ermenistan, Medya ve Parthia hükümdarı olarak taç giydi.
18. Kleopatra’nın kızı Cleopatra Selene II, Cyrenaica ve Libya’nın hükümdarı olarak taç giydi.
19. Kleopatra’nın üçüncü çocuğu Ptolemy Philadelphus, Fenike, Suriye ve Kilikya’nın hükümdarı olarak taç giydi.
20. Marc Anthony zaten Octavia Minor ile evli olmasına rağmen Kleopatra ile evlendi.
21. Ölümünün nedeni tarihçiler arasında geniş bir tartışma olmaya devam ediyor; ancak eski Roma kaynaklarına göre, Kleopatra kendini bir Mısır kobrası ile öldürdü.
22. Yunan bir filozof Strabo’ya göre Kleopatra’nın ölümüyle ilgili iki hikaye var; zehirli bir merhem sürdü ya da göğsünden bir asp tarafından ısırıldı.
23. Bazıları Kleopatra’nın öldürüldüğüne inanıyor, ancak bu iddiayı destekleyecek yazılı metin yok.
24. Kleopatra ve Sezar’ın oğlu Caesarion, İskenderiye Octavian’a düştükten sonra Mısır’ın hükümdarı ilan edildi, ancak yakalandıktan ve öldürüldükten kısa bir süre sonra oldu.
25. Antony ve Kleopatra’nın mezarı, İskenderiye, Mısır yakınlarında bir yerde olduğuna inanılmasına rağmen bir sır olarak kalmaktadır.

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search