10.000 yıldan daha eski bir insan yapımı monolit İtalya yakınlarında Akdeniz dibinde bulundu.  Görünüşe göre insanlar tarafından inşa edilen blok, prehistorik uygarlığın izlerini taşımakta. Bu keşif Sicilya Kanalı bölgesinde Mezolitik insan aktivitesi için önemli bir kanıt sağlar. Prehistorik dönemde bugünkü Sicilya Kanalı bölgesinde deniz olmadığı ve insanların bu bölgede yaşadığına da önemli bir kanıt oldu. Bilim adamları 300 metre uzunluğunda 15 ton ağırlığında olan bu monolitin yapımı için kuşkusuz “önemli teknik beceri ve büyük mühendislik” gerektiğini söylediler. Bu buluş atalarımızın deniz kaynaklarını sömürmek veya deniz geçitleri yapabilmek için gereken bilgi, beceri ve teknolojiden yoksun olmadıklarını gösterir nitelikte.
55c232a6c46188f95f8b45a7