1950’lerin sonunda Martin Ryle tarafından geliştirilen bir radyo-astronomi tekniği. Bu teknik, çok sayıda küçük antenler yerleştirilmiş çok büyük bir açıklıktan yüksek ayırma gücü elde etmede kullanılır. Antenler birbirlerine, interferometre çiftleri gibi bağlıdırlar ve bir radyo kaynağından gelen sinyallerin genlikleri ve fazları, bütün antenler tarafından kaydedilir. Sonra bu antenlerden toplanan bilgiler bir bilgisayarda analiz edilmek suretiyle, kaynağın bir radyo haritası elde edilir.