ABD iLE UZAYLILAR ANLAŞMA MI iMZALADI!!!
Burada bilgileri veren kaynaklara göre, tüm anlatılanlar, ABD Hükümeti tarafından “Çok Gizli” olarak tanımlanıyor ve yine aynı kaynaklara göre, ABD’de geçeni olan “Bilgi Özgürlüğü Kanunu’nun” kapsamına alınmadığı gibi, ABD Hükümeti aşağıda anlatılan olayların hiçbirisinin doğruluğunu kabul etmemekte. Fakat, anlatılanların tümünün gerçek olduğu iddia edilirken, sadece ABD’nin değil daha birçok hükümetin benzeri gerçekleri sakladıklarını ve daha da ötede bu konularda konuşanların susturuldukları da belirtiliyor.
Anlatılanlar ve kimliği saklanan tanıklarla yapılan görüşmeler büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilmiş, ses ve video bantlarından isimler özellikle silinirken, konuşanların kimlikleri titizlikle saklanmış. Öyleyse, bu durumda anlatılanların doğruluğundan nasıl emin olunabilir? Buna verilen cevap ise söyle; “Bu tanıklar, Amerikan Hükümeti’nin ‘Çok Gizli’ düzeyi ile olan ilişkileri, verdikleri isimler ve kaynaklar bakımından inanılır ve güvenilirdir. Tanıklar, görev yaptıkları dönemin istihbarat servislerindeki personelin adlarını ve rütbelerin! doğru olarak biliyor ve anlatıyorlardı ve bunlar en ciddi düzeyde araştırılarak doğrulandı.”
Gizemli Bir Grup
Birkaç yıl öncesine dönelim, UFO Araştırmacısı William Moore “Dünya dışı Canlıların Biyolojik Varlıkları” adlı bir radyo programı yapıyordu. İkinci programın sonrasında, bir telefon aldı. Arayan, eski bir istihbarat görevlisiydi. 9 arkadaşı adına konuşurken, Dünya’daki Yabancı Varlıklarla ilgili dokümanları Moore’ye verebileceğini söylüyordu. Moore, ikna olarak konuşmayı kabul etti ve konuşmalara ve konuşmacılara “Faicon” kod adı verildi. Bu arada Moore, Jamie Sanders adli bir TV yapımcısı ve yönetmeninden yardım isteyerek, görüşmelerin videoya kaydedilmesini planladı. Bu aşamanın ardından, Faicon kod adli ama gerçek adı “MJ 12” olan grupla çalışmalara geçildi. Peki, “MJ 12” neydi? Bu özel grup, ABD içindeki UFO faaliyetlerini araştırırken, “Dünyadaki Yabancı Varlıklar’la da ilişkileri yönlendirmekle görevliydi.
Yani resmen, insanlık ile “Dünyadaki Yabancı Varlıklar’ arasındaki politikayı belirliyorlardı. Çalışmalar sürdürülüyor, kararlar veriliyor, Başkan’ın onayına sunuluyor ve politika uygulanıyordu. Yani ABD Başkanı’nın “Dünyadaki Yabancı Varlıklardan haberi vardı. Faicon’a göre, “MJ 12” 1950’lerde bizzat Başkan Truman’ın emriyle kurulmuştu ve bu emrin belgesi de vardı. Faicon, bu belgeyi gösteriyordu. Ek olarak da, 1947’de, New Mexico Roswell’e düşen UFO’nun ve içindeki dünya dışı canlıların cesetleri hakkından bilgi veren “MJ 12” dokümanları bulunuyordu. Bu dokümanlarda dönemin Başkan’ı Eisenhower’in imzası bulunuyordu. Aşağıdaki satırlar teyp kasetinden aynen alınan bir bölümdür.
Bu İncil Başka Bir İncil
Faicon’un sesi: “MJ 12, 1950’lerde, hükümetin içinden seçilen bir grup insanla oluşturuldu. Görevleri, UFO’larla ilgili araştırmalar yaparak, elde edilen bilgileri derlemekti. En önemli amaçları, UFO’larla ilgili bilgileri, bilimsel olarak geliştirmek ve teknolojimize yardım sağlayacak şekilde analiz etmekti. “MJ 12 ‘nin üyeleri arasında, ABD Başkanı, Başkan Yardımcısı, Merkezi ?istihbarat Örgütü “CIA” Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı da dahildiler. “MJ 12″nin yönetim merkezi ise. Washington DC’deki Deniz Kuvvetleri Gözlemevi’ydi ve ABD Deniz Kuvvetleri “MJ 12” politikalarıyla ilgili faaliyetlerin tümünde öncelikli sorumluluğa sahipti. Deniz Kuvvetleri personeli tarafından derlenen tüm bilgiler, analiz edilmek üzere “Aquarius” kod adıyla komutanlık merkezine aktarılıyordu.”
Faicon, devam ediyor; “MJ 12’nin kendi arasında ‘İncil’ adıyla tanınan bir kitap ya da basili bir dosya vardı. Bu kitapta, Truman döneminde, ABD’nin misafiri olan üç dünya dışı yabancı anlatılıyor ve tüm ayrıntılar veriliyordu. Ayrıca kitapta, dünya dışı canlılardan alınan teknolojik ve tıbbi bilgiler, onların kendi gezegenlerindeki sosyal yaşamları, Roswell’de bulunan cesetlere yapılan otopsilerin sonuçları ve evren ile ilgili bilgiler de yer alıyordu. Ama bu kadar değildi, devamı da vardı, 1988 yılında gelen ve yine ABD’nin konuğu olan ve dev bir gizlilik perdesi altında saklanan ikinci bir dünya dışı canlı grup daha anlatılıyor.”
“Dünyaya Bugüne Kadar Üç Ayrı Dünyadışı Canlı Türü Geldi.”
Faicon, sürdürüyor; “Bir diğer kitap daha var, adı “Yellow Book”. Bu ise son olarak gelen iki dünya dışı canlı tarafından yazılmış. Kitapta, geldikleri gezegeni, Güneş Sistemi’ni, diğer güneşleri, kültürlerini, kendi toplumlarını ve dünyada nasıl yaşamlarını sürdürdüklerini anlatıyorlar.” Bu noktada Faicon’a önemli bir soru soruluyor, dünya dışı canlıların kökenlerinin neresi olduğu soruluyor: Faicon açıklıyor; “Zeta Reticuli takımyıldızından geliyorlar. Bu takımyıldız onların ilk evi değil.” Bu noktada hemen akla gelen biri var, bir dönem hükümet adına çalışan hipnoz uzmanı ve fizikçi Bob Lazar dünya dışı canlılar tarafından kaçırıldığını iddia eden ünlü Betty Hill’i hipnoz etmişti ve Hill, 1961 yılında yapılan bir seansta hipnoz altındayken Zeta Reticuli yıldız sistemini tıpatıp tarif etmişti. Ama dünyalı astronomlar bu takımyıldızı ancak 1969 yılında ilk kez gözlemleyebildiler ve buldular. Öyleyse, arada kesin ama garip ilişkiler vardı ama bu ilişkilerin arasındaki bağ açıkça görülemiyordu.
blank
Bob Lazar’ın tarif ettiği UFO’nun temsili bir resmi
Simdi Faicon grubundan bir başka kişiye geçelim, onun kod adı “Condor”. Condor, ABD Hükümeti ile dünya dışı canlılar arasında yapılan anlaşmalardan söz ediyor; “ABD Hükümeti ile dünya dışı canlılar arasında imzalanan anlaşmaya göre, ABD Hükümeti dünya dışı canlıların varlığını açıklamamayı kabul ederken, onlar da insan toplumuna yani dünyaya karışmamaya söz veriyorlar. Ayrıca ABD, dünya dışı canlılara özel bir bölgede, çok gizli tutulmak kaydıyla bir üs de veriyor. Söz konusu yer Nevada’daki 51.Bölge ya da öteki adıyla “Dreamland / Rüya Ülkesi” olabilir.” Simdi söz yine Faicon da; “Dünya dışı canlılar bu bölgede üslendiler yani Nevada’da. Benim bildiğime göre 1948 ya da 1949’dan günümüze kadar üç ayrı dünya dışı canlı türü dünyamızı ziyaret etti ya da konakladı, dünyada ilk dünya dışı bir canlı New Mexico Çölü’ndeki kazadan sonra ele geçirildi. Dünya dışı canlının adı EBE’ idi. Hükümet tarafından üç yıl konuk edildi ve bakıldı. Ondan kültürleri, ırkı ve araçları hakkında çok şey öğrenildi. Diğer bir dünya dışı canlı ise, bir değişim programının parçası olarak, ABD Hükümeti’nin 1982 yılından bu yana konuğu oldu.”
“400 Yıl Yaşıyorlar ve Çok Zekiler.”
Birçok görgü tanığının çizdikleri resimlerin yani sıra, Faicon, dünya dışı canlıları söyle tanımlıyor; “Boyları yaklaşık bir metre ile bir metre on santim arasında değişiyor. Böcek gözüne benzer çok büyük gözleri var ayrıca birer iç gözkapakları bulunuyor. Yaşadıkları gezegende, gündüzleri güneş ışığı bizimkinden iki ya da üç kez daha fazla. Onlar da dişi ve erkek olarak iki cinsiyetteler. Bizim burnumuzun olduğu yerde iki küçük delik var ve küçük bir ağza sahipler. Bildiğimiz türden dişten yok, dişlerin yerinde çok sert kauçuk benzen bir alan bulunuyor, iç organları çok basit, kalbin ve ciğerlerin görevini tek bir organ yapıyor. Yine çok basit bir sindirim sistemleri ve büyük olasılıkla gezegenlerindeki çok güçlü güneş ısısı nedeniyle sertleşmiş ama son derece elastiki bir deriye sahipler. Beyinleri ise, bizimkinden çok daha karmaşık ve çok daha fazla kıvrım görülüyor.
Bizim görme sistemimiz beynimizin arka tarafından yönetilirken, onlarınki beyinlerinin önündeki bir merkezden yönleniyor. Duyma yetileri bizlerden hatta köpeklerden bile çok ötede. Böbrek ve mesane sistemi de tek bir organ halinde, onlar da atıkları vücutlarından atıyorlar ama kati atıkları sıvıya dönüştüren ve bilimcilerimizin bir türlü tam olarak çözümleyemedikleri ekstra bir organları daha var. Ellerinde bas parmak yok, dört parmakları bulunuyor, ayakları küçük ve parmak araları perdeli. Yaşamları ortalama olarak bizim zaman ölçümüze göre 350400 yıl arasında. Aslında genel olarak sürüngenlere benziyorlar. Bilindiği gibi dünyada bazı sürüngen türleri 500 yıl yasayabiliyorlar. Bir timsahın 850 yaşında olduğu resmen açıklanmıştı ve tabii çok zekiler, eğer IQ ölçüsünü alacak olursak, IQ dereceleri 200’ün üzerinde.” Faicon, dünya dışı canlıların sosyal yaşamları hakkında da bilgi vererek konuşmasına devam ediyor;
“Onların da bir dini var, evrensel bir dine sahipler. Evreni Tanrı olarak kabul ediyorlar. Sevdikleri müzik türü eski Tibet müziğine çok benziyor. Genelde sebzeleri severek yiyorlar, dünyada en çok dondurmayı sevmişler, en çok da çilekli dondurmayı.” Simdi Faicon’u bırakıp, adim saklamayan birine geçiyoruz.
Çok Gizli Bir Üs
Robert ya da Bob Lazar yukarda adı geçen Nevada’daki ünlü 51.Bölge’de bulunmuştu. Aslında bir fizik uzmanı olan Lazar, ABD Hükümeti tarafından resmen görevlendirilmişti. Lazar, hiç çekinmeden birkaç ayrı UFO tipini tarif etti. Lazar, ayrıca Las Vegas’ın 15 mil kuzeyindeki Pagose Gölü yakınında gizli bir araştırma merkezi bulunuyordu. Burada U2, SR71, F117A ve SR75 gibi çeşitli uçaklar geliştirildi. Üste çok ciddi ve inanılmaz derecede bir gizlilik uygulanıyordu. Ölüm cezası bile vardı. Pagose Dağı’nın içine 9 hangar inşa edilmişti. Hangar kapıları öylesine doğaya uydurulmuştu ki, birkaç yüz metre yakından bile fark edilemiyordu. Lazar’a göre, bu hangarların içinde UFO benzeri uçan disklerin deneyleri yapılıyor ve uçuş prensipleri deneniyordu. Lazar, disklerin uçabilmesi için adına “Yerçekimi Amplifikatörü” denen bir aygıt geliştirilmişti. Aygıtın planları dünya dışı canlılar tarafından hazırlanmıştı. iki tür UFO vardı, birisi “Omicron” adı verilen bir gezegen ya da bir yıldız çevresinde kısa yolculuklar yapabilen diskti. “Delta” adlı diğer tip ise, uzay zaman alanı içinde hareket edebilen ve bu şekilde yıldızlar ve galaksiler arası yolculuk yapabilen olağanüstü bir araçtı. Araçların üçüncü ve bir başka tipi ise, hem Omicron, hem de Delta konumuna geçebilen bir modeldi. Bu diskler ya da araçlarla ilgili tüm bilgi vardı ve uygulanıyordu..
Lazar, üsten ayrıldıktan sonraki yıllarda çalışmaların bitirilmiş olacağını ve dünyada 80’li yıllardan sonra görülen UFO’ların hemen hemen tamamının dünya yapısı olduklarını iddia ediyordu ve bu araçlar gizli tutuluyordular. Lazar, dünya dışı canlıların sadece güney yarım küreden gözlemlenebilen Zeta Reticuli yıldız sisteminden geldiklerini vurgularken, Faicon grubunun söylediklerini onaylıyor. Bu yıldız sistemi dünyaya 38 ışık yılı uzaklıkta ve bir ve iki diye numaralandırılan ikili bir yıldız sisteminden oluşuyor, dünya dışı canlılar Reticulum 4 planetinden, yani Zeta 2 Reticuli yıldızının dördüncü planetinden geliyorlar. Galaksimizi ve yıldız sistemlerim doğal olarak kendilerine göre isimlendirmişler. Örneğin bizim güneşimize “Sol”, dünyamıza ise. Günesin üçüncü gezegeni olduğu için “Sol 3” diyorlar. Yaşadıkları gezegende yani Reticulum 4’te bir gün, dünya zamanıyla 90 saat sürüyor. Lazar’ın dünya dışı canlıları tarifi, Faicon’dan çok farklı değil, hatta aynı gibi. Boyları bir bir buçuk metre arasında, ağırlıkları 15 ile 30 kg arasında, hemen hemen yeni yürümeye başlayan bir çocuk görünümündeler, başları büyük, her yönü görebilen badem seklinde kocaman gözleri var ve genelde saçsızlar. Daha çok mavi gri renkte tek parça tayf benzeri bir giysi ite görülmüşler.
UFO’lar Nasıl Çalışıyor (!)
Sonuç olarak gerek Faicon’un gerekse de Lazar’ın anlattıkları gerçekten ilginç; Örneğin Lazar, disklerin reaktörlerinin benzinle çalıştıklarını söylerken önce şaşırtıyor ama sonra bu benzinin bizimkinden çok farklı olduğunu anlıyorsunuz. Çok yüksek oktanlı ve petrolden değil, atom sayısı 115 olan bir elementten üretiliyor. Bu element ise bizim elementler için kullandığımız periyodik kartımızda bulunmuyor. Lazar, Element 115’in dünyadaki elementler gibi tek yönlü değil, iki ayrı amaçla kullanılabilen bir element olduğunu belirtiyor ve açıklıyor; “Dünya biliminin henüz bilmediği ve özelliğini tanımlayamadığı Yerçekimi Enerjisi’ni Element 115 sağlıyor ki bunun adı A Enerjisi, bu enerji Element 115’in çekirdeğinden kaynaklanıyor ve yayılıyor, ikinci olarak da, Element 115 anti madde radyonunum kaynağı, bu da gereken hareket gücünü oluşturuyor.” Lazar’ın bu sözcüklerinden su anlam çıkıyor; Her disk, kendi içinde birer minik gezegen olarak kabul edilebilirler.
Lazar’ın anlatımına göre, yukarda adı geçen Çekim ya da uçuş Amplifikatörü’nün sistemi A enerjisini bir yere odaklayarak, uzay zamanın bükülmesini sağlıyor, uzay zaman bükülümü ise, bir astrofizik deyimi, basit bir anlatımla ışık hızından çok daha fazla bir süratle zamanın ve üç boyutlu uzayın dışında mekan değişimi olarak düşünülebilir. Uzay zaman bükülmesi yine bir astrofizik tanımıyla bir Kara Delik’in çekim alanı kadar bir güç alanını .oluşturuyor. Böylece elde edilen dev enerji, ışık yılı gibi çok büyük uzaklıkların aşılmasını sağlıyor. Lazar ekliyor;
“Bir uzay zaman bükülümü içinde yolculuk yapılırken, Element 115, Element 116 denen bir başka elemente dönüşerek bir anti madde alanını da yaratıyor. Anti madde alanında oluşan zıt alan ise, Element 116’nin sayesinde 0 enerjiye dönüşebiliyor. Reaksiyonun ISISI sonucunda, ortaya çıkan elektriksel enerji yeterli olduğu gibi, bir tür termoelektrik jeneratörü oluşturuyor. Sözünü ettiğim A Enerjisi, böyle sağlanırken, Delta durumuna geçildiğinde A Enerjisi, uzay zaman bükülümünü sağlayınca bir tür Kara Delik ortaya çıkınca, ışık yılları aşılabiliyor.”
Bütün Bunlar Saçmalık Mı; Yoksa?..
Lazar’ın anlattıklarını anlamak çok zor, sadece örneklemek istedik. Çok daha uzun anlatımları var ama aslında konu sadece bilim çevrelerini ilgilendiriyor. Sorular ve kuşkular sonsuz, tüm bu bilimsel ama amatörce gözüken iddiaların resmen kanıtlanması gerek ama öte yandan da Robert Lazar’ın da bir fizikçi olduğu biliniyor. Bilimsel çevreler ilginçtir, susuyorlar hatta Lazar’ı yalanlayan ya da karşı çıkan kimseye de rastlanmıyor, iki şey olabilir Ya Lazar ya da Faicon öylesine saçmalıyorlar ki, yetkililerin hiçbirisi onlara cevap vermeye tenezzül dahi etmiyor, kısacası ilgilenmiyorlar ya da Lazar ya da Faicon, doğru söylüyorlar ve konunun daha fazla karıştırılmaması için yetkililer seslerini çıkartmayı, yorumsuz kalmayı tercih ediyorlar. En iyi çözüm, dünya dışı canlıların ortaya çıkması, o zaman tartışacak bir şey kalmayacak. Ama onlar da resmen ortada yoklar. Bu arada akla yukarda geçen bir söz de ister istemez geliyor; dünya dışı canlıların IQ dereceleri gerçekten 200’ün üzerindeyse, o zaman onları anlamamız hiç de kolay değil, hatta imkansız gibi.
Her şeyi bir yana bırakıp, bir an düşünelim. Eğer Falcon ve Lazar doğru söylüyorlarsa ve ABD ile dünya dışı canlılar arasında böylesine gizli tutulan bir ilişki varsa, hatta ABD dünya dışı bir zekanın temsilcileriyle özel bir ANLAŞMA imzaladıysa ve bunu dünya insanlarından saklıyorlarsa çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir olasılık, tüm siyasi, etnik, dinsel ve hatta ekonomik sorunlardan daha önemlidir çünkü göründüğü kadarıyla çok uzakta değil, kısa bir dönem içinde dünyada ciddi bir değişimin, belki bir bölünmenin ama en önemlisi insanlığın bir bölümü için bir tehdidin ortaya çıkması olasıdır. Neden mi? eğer anlatılanlar gerçekse, ABD neyin karşılığında dünya dışı canlıları saklamak ve hatta korumak için milyarlar harcıyor? Bunun bedeli nedir? Fakat önemli bir soru daha var, dünya dışı canlılar bu işbirliğinden ne elde ediyorlar ve neden saklanmak istiyorlar?? İhtiyatlı olmak isteyen çevrelere göre, eğer bizlerden çok ötede bir zekaya sahipseler. Korkmamız gerekir çünkü onların gerçek amacını anlamamız asla mümkün olamayacaktır; çünkü bizler onların yanında resmen geri zekalı sayılar biliriz. Ya öyleyse.?
Kaynak: Gizliilimler