7.000 yıllık devekuşu yumurtasının üzerinde resmedilen Büyük Giza Piramidi mi ?

 
Yaklaşık 7.000 yıl öncesine ait bir devekuşu yumurtası, Giza’nın üç piramidini ve yanlarındaki Nil Nehri’ni tasvir ediyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir.Önde gelen Mısır bilimcilerine göre, Giza piramitlerinin tarihi yaklaşık 4,500 yıl öncesine kadar uzanıyor.

Mısır’da Asvan’daki Nubia Müzesi’nde korunan büyüleyici devekuşu yumurtası kabuğu , çeşitli çizimleri arasında, bazı uzmanların Büyük Piramit de dahil olmak üzere en önemli Mısır Piramitlerini tasvir ettiğini söylediği üç sivri üçgenleri tasvir ediyor .  Yumurta kabuğunun MÖ 5.000 yıllarına ait olduğuna inanılıyor, bu da resmin en az 7.000 yaşında olduğu anlamına geliyor.
çünkü önde gelen Mısır bilimcilere göre en eski Mısır piramidi, yaklaşık 4.700 yıl önce Saqqara kraliyet nekropolünde inşa edilen Djoser piramididir . Bunun yerine, Giza piramitlerinin yaklaşık 4,500 yıl öncesine kadar dayandığına inanılıyor .

Peki ya Mısır piramitleri başlangıçta düşünülenden çok daha eskiyse?
Devekuşları, eski Mısırlılar tarafından hanedan öncesi dönemlerdede avlanmıştır . Yumurtaları bu dönemde çeşitli amaçlarla yoğun bir şekilde kullanılmış, yumurtalar gıda görevide görmüş ve popülasyonun beslenmesine yardımcı olmuştur.Boş yumurta kabukları boşaltıldığında kap olarak kullanılmıştır.
Nubia’da  bir devekuşu yumurtası keşfedildi ve Naqada I kültürüne kadar uzandığı düşünülüyor ve yumurtanın bulunduğu, mezarın içindeki eserlerin yaklaşık 7.000 yıl öncesine ait olduğunu gösteriyor.
Ancak yumurta kabuğunu çevreleyen bir gizem var: yüzeyine kazınmış çeşitli resimler, en önemlileri piramit şeklindeki üç yapı. Birkaç yazar, yumurta kabuğunun yüzeyine oyulmuş üçgen şeklindeki nesnelerin aslında  Giza  Piramitlerinin, Khafre , Khufu ve Menkaure piramitlerinin tasvirleri olduğunu öne sürdü .

Ama bu nasıl düzeltilebilir? Giza piramitleri 4,500 yıldan daha eski değilse, en az 7000 yaşında olduğuna inanılan bir yumurta kabuğu üzerinde nasıl tasvir edilebilirler?
Sadece iki olasılık var ,yumurta kabuğu Giza piramitlerini temsil etmiyor Giza piramitleri geleneksel uzmanların tahmin ettiğinden çok daha eski.
Mısır’da yüzlerce piramit olmasına rağmen, Giza’dakiler en ünlü ve en önemlileridir.Giza’daki üçüncü büyük piramidin Menkaure’ye ait olduğuna inanılıyor. Üç piramit birlikte, genellikle Mısır veya genel olarak piramitlerden bahsederken örnek olarak gösterilir.
Devekuşu yumurtası kabuğuna ayrıntılı bir bakış, başka sembolleri ortaya çıkarır. Ağaçların üçgenlerinin hemen yanına boyanmış bu sembollerden biri, Nil Nehri’nin bir temsili gibi görünüyor .
Durum buysa ve çizim gerçekten de Nil’i gösteriyorsa, üç üçgenin gerçekten Mısır piramitlerini temsil ettiği fikrini destekliyor ve bu da Mısır piramitlerinin oldugundan çok daha eski olduğu hipotezini doğuruyor.
Şüpheci görüşler, boyut ve tasarım açısından yumurta kabuğuna kazınmış üç üçgenin Mısır piramitleri ve Büyük Piramit ile çok az benzerlik gösterdiğini, yani üç piramit arasındaki oranların çok uyumsuz olduğunu iddia ediyor. Giza’nın üç piramidi aynı boyutta değil.
Peki yumurtayı süsleyen üçgenler Nubia piramitlerini veya Mısır piramitlerini temsil etmiyorsa, neyi temsil ediyorlar?
Diğer bir teori ise yumurta kabukları üzerindeki üçgenlerin yapay yapıları temsil etmediğidir; Naqada I kültürünün diğer örneklerine bakıldığında popüler bir sanatsal unsur olan dağları temsil ediyorlar.
Bu nedenle yumurta kabuğunda tasvir edilen üçgenlerin Giza piramitlerinden ziyade dağların ve çöl manzarasının illüstrasyonları olması daha olasıdır. Ancak bu, Mısır
piramitlerini doğru bir şekilde tarihlendirdiğimiz anlamına gelmez.
 

Yazar Hakkında |

Start typing and press Enter to search